Otwarte seminarium Instytutu Łączności

Badania techniczne publicznej usługi telefonicznej w aspekcie transformacji sieci ALL IP i neutralności sieci.

6 września 2017, godz. 12:00

Prowadzący:

mgr inż. Jerzy Paczocha

Miejsce:

Instytutu Łączności, Warszawa, ul. Szachowa 1
sala Rady Naukowej (272)

Wstęp:

Wstęp wolny

Program seminarium

Wyzwania

Aktualnie wg danych DT UKE jest ponad 600 aktywnych operatorów świadczących publiczną usługę telefoniczną zgodnie z planem numeracji krajowej. Usługi te dostarczane są w sieci stacjonarnej, ruchomej i Internet w różnych scenariuszach i wariantach technicznych.

Wykorzystanie publicznych usług telefonicznych ulega zmianom, zanika faks, a rozwijają się: HD voice, wideorozmowy, usługi multimedialne. Także zmienia się rynek, topnieją przychody, użytkownicy stają się coraz bardziej mobilni, coraz większą rolę odgrywają usługi dodane.

Wpływ na obecną sytuację ma transformacja sieci na ALL IP, która przebiega w warstwie transmisyjnej, komutacyjnej i dostępowej. Termin przejścia na technologię ALL IP (wyłączenia central TDM) w kraju nie został jeszcze określony.

Występuje duże zróżnicowanie platform komutacyjnych: TDM, IMS, softswitch klasy 4, co wiąże się z jednoczesnym stosowaniem, zarządzaniem i utrzymaniem dwóch protokołów sygnalizacyjnych: zanikającego protokole SS7 oraz SIP w różnych wersjach.

Następuje zmiana modelu dostarczania usług w ALL-IP, która będzie polegać m.in. na tym, że wszystkie usługi będą realizowane przez wspólne zasoby szerokopasmowe (zarówno w sieciach stacjonarnych jak i ruchomych), co z kolei spowoduje, że na usługę dostępu do Internetu, będą miały wpływ inne usługi specjalistyczne np. usługi telefoniczne w technologii VoIP, VoLTE i IPTV, gdzie zgodnie z wytycznymi BEREC niezbędne jest zapewnienie neutralności sieci.

Łatwość budowy sieci powoduje, że struktury są bardzo złożone i rozproszone w zakresie rozmieszczenia abonentów, platform komutacyjnych, punktów styku oraz wielokrotnego transkodowania sygnałów, co skutkuje pogorszeniem jakości, sprawności technicznej oraz obniżeniem poziomu bezpieczeństwa telekomunikacyjnego. Jest to istotne w przypadku połączeń na numery alarmowe.

Wykorzystywane są możliwości do nadużyć telekomunikacyjnych, co skutkuje: brakiem ciągłości numeru abonenta A (rozpoczynającego połączenie), wydłużeniem czasu zestawiania połączeń, pogorszeniem sygnału w związku z wielokrotnym transkodowaniem.

Złożoność przedstawionych powyżej problemów uzasadnia konieczność kontynuacji badań technicznych usług telefonicznych z wykorzystaniem połączeń próbnych w zakresie:

 • jakości publicznej usługi telefonicznej,
 • sprawności technicznej połączeń, w tym na numery alarmowe,
 • ciągłości numeru abonenta A,
 • odstępstwa od parametrów wskazujących na połączenia.

Plan seminarium

 1. Kierunki i problemy rozwoju krajowej sieci telekomunikacyjnej w zakresie usług telefonicznych.
 2. Scenariusze usługowe i warianty budowy sieci.
 3. Etapy transformacji sieci realizujących usługi publiczne usługi telefoniczne i przejścia między technologiami: analogowymi, TDM/ISDN i ALL IP i wynikającymi stąd potrzeby na zakres badań.
 4. Odniesienie się do etapów rozwoju sieci telekomunikacyjnej w aspekcie posiadanych systemów badania usług telefonicznych (8620 i AWP-IŁ) przez Departament Kontroli Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
 5. Wykaz problemów wymagających rozwiązania.
 6. Możliwości rozwojowe metod badaniowych systemu AWP-IŁ do wykorzystania w nowej sytuacji.
 7. Dyskusja, omówienie problemów i wniosków.

[fb-like-button]

FTTH – PON (nagranie)

FTTH – PON (nagranie)

Darmowe nagranie:"FTTH - PON"Szanowni Państwo, Na naszej platformie e-learningowej dostępne jest (bezpłatnie) nagranie z wykładu"FTTH - PON". Zapraszamy do zapoznania się z nim! WAŻNE:Dostęp do nagrania możliwy jest tylko dla osób posiadających konto na naszej...

„Nowoczesne sieci optyczne FTTH” (25 lipca – 1 sierpnia 2022)

„Nowoczesne sieci optyczne FTTH” (25 lipca – 1 sierpnia 2022)

Zaproszenie do udziału w szkoleniu"Nowoczesne sieci optyczne FTTH"25 lipca - 1 sierpnia 2022 r.kurs e-learningowySzanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu Nowoczesne sieci optyczne FTTH, które odbędzie się w dniach 25 lipca - 1 sierpnia 2022, za...