Celem szkoleń jest przekazanie jego uczestnikom wiedzy w zakresie kluczowych zagadnień związanych z polem elektromagnetycznym (PEM) oraz z budowanym Systemem Informacyjnym o Instalacjach wytwarzających Promieniowanie ElektroMagnetyczne (SI2PEM)


Uczestnicy
Szkolenia adresowane są do pracowników administracji związanych z obsługą SI2PEM. Będą to głównie pracownicy Ministerstwa Cyfryzacji, Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska oraz inni przedstawiciele organów ochrony środowiska tacy jak: wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast oraz starostowie.