Otwarte seminarium Instytutu Łączności

Ewolucja sieci dostępowych

13 kwietnia 2016, godz. 12:00

Plan prezentacji:

Sektor telekomunikacyjny ulega obecnie zasadniczej transformacji obejmującej:

  1. Przejście z transmisji i komutacji kanałów z podziałem czasowym (TDM) na rozwiązania oparte na transmisji pakietów i protokole internetowym (IP),
  2. Upowszechnianie się usług szerokopasmowych i wizyjnych o coraz wyższych parametrach    i marginalizację – ale nie likwidację, usług głosowych,
  3. Migrację użytkowników z sieci stacjonarnych do mobilnych.

Zmiany te postępują równolegle i zajmą około 30 lat (1995–2025). Zakres zmian (1) i (2) jest pełny, natomiast (3) trudny do przewidzenia i inny w każdym kraju.

Rośnie popyt na „gigabitowy”(lub prawie) dostęp do Internetu o szybkości ściągania danych znacznie wyższej niż 100 Mbit/s przewidziane w Agendzie Cyfrowej UE na 2020 r. Sieci dostępowe z parami przewodów miedzianych nie nadają się do tego celu i zapowiadana jest ich likwidacja po 2020-2025 r., lecz nie znamy ich następcy.

Sieci stacjonarne i usługi w nich objęto licznymi regulacjami, które zniechęcają operatorów do budowy kosztownych sieci szerokopasmowych nowej generacji (NGA) opartych na światłowodach (FTTx). Alternatywę stanowią sieci radiowe LTE, LTE-A, a w przyszłości 5G, szybsze w budowie, oferujące dostęp mobilny, bardziej dochodowe w eksploatacji i mniej regulowane. Przejęcie przez sieci radiowe 5G roli dominującej infrastruktury dostępowej wydaje się możliwe, przy zepchnięciu sieci stacjonarnych do roli uzupełniającej.

Transformacja sieci dostępowych rodzi jednak problemy, m.in. z zapewnieniem:

  • usługi powszechnej po likwidacji stałej sieci dostępowej operatora zasiedziałego,
  • łączności po zaniku napięcia w sieci energetycznej,
  • wysokiej jakości usług głosowych

Prelegent:

dr inż. Krzysztof Borzycki

Miejsce:

Ośrodek Szkolenia Instytutu Łączności, Warszawa, ul. Szachowa 1, sala 272 (sala Rady Naukowej).


Jest już dostępna prezentacja z tego seminarium. Kliknij tu, aby ją pobrać.


Wstęp wolny.

Podziel się dobrą wiadomością! Dziękujemy! :)[fb-like-button]