Zaproszenie do udziału w szkoleniu

„Interfejs radiowy LTE”

17-24 październik 2022 r.

Szkolenie e-learningowe

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu Interfejs radiowy LTE, które odbędzie się na platformie e-learningowej Ośrodka Szkolenia Instytutu Łączności,
w dniach 17-24 październik 2022.

Szczegółowy program szkolenia jak również zasady uczestnictwa w nim podane są na stronie: https://www.szkolenia.itl.waw.pl/oferta/szkolenia-techniczne/interfejs-radiowy-lte/

Serdecznie zapraszamy!

Zespół Ośrodka Szkolenia IŁ-PIB