Ogłoszenia

ITU Workshops 2017

Styczniowe spotkanie komitetu sterującego projektu ITU Centre of Excellence Network for Europe 2017 w Kopenhadze pozwoliło nam włączyć do tegorocznej oferty naszych szkoleń 4 interesujące tematy. Dwa z nich, to kursy e-learningowe organizowane za pośrednictwem platformy ITU Academy.

Dwa kolejne to szkolenia stacjonarne, które odbędą się w październiku i listopadzie tego roku w Instytucie Łączności, w Warszawie:

Rangi ITU w środowisku telekomunikacyjnym przedstawiać nie trzeba. Marka broni się sama przez się. Rad będąc wielce z możliwości współtworzenia tego projektu serdecznie Państwa zapraszam do udziału w tym przedsięwzięciach. Wykładowcy najwyższej próby!

Sylwester Laskowski
Kierownik Działu Szkoleń IŁ-PIB