Zaproszenie do udziału w szkoleniu

„Kable światłowodowe
– osprzęt, montaż i pomiary”

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy w zakresie kluczową problemów związanych z budową linii światłowodowych.

Program

  1. Światłowód – zalety i wady
  2. Cyfrowe złącze światłowodowe
  3. Włókna światłowodowe
  4. Dynamika zużycia włókien światłowodowych
  5. Włókna jednomodowe – charakterystyka tłumienności
  6. Szybkość transmisji i Dyspersja
  7. Standaryzacja
  8. Charakterystyka dyspersji włókien jednomodowych
  9. Wymagania na kable
  10. Rodzaje kabli
  11. Struktura i elementy światłowodowej linii kablowej w kanalizacji
  12. Struktura i elementy toru światłowodowego
  13. Złącza i spawanie światłowodów
  14. Urządzenia, komponenty i BHP
  15. Złącza
  16. Pomiary

Czas trwania

Szkolenie w trybie e-learningowym: 8 dni

Koszt

1470 PLN + VAT

Metoda prowadzenia

Szkolenie w trybie e-learningowym

 • Szkolenie realizowane jest za pośrednictwem platformy e-learningowej Ośrodka Szkolenia Instytutu Łączności.
 • Szkolenie trwa osiem dni (od poniedziałku do poniedziałku następnego tygodnia)
 • Przez pierwszych pięć dni (poniedziałek – piątek), na platformie e-learningowej udostępniane są uczestnikom nagrania (filmy) z zarejestrowanymi wcześniej wykładami. Każdego dnia udostępniana jest nowa partia filmów szkoleniowych, przy czym filmy raz udostępnione pozostają dla uczestników dostępne do końca trwania szkolenia.
 • Przez pierwszych pięć dni (poniedziałek – piątek), na forum dyskusyjnym dostępnym w kursie animowana jest również przez prowadzącego dyskusja, na tematy poruszane w filmach wykładowych. Za pośrednictwem tego forum uczestnicy mają możliwość również zadawania pytań prowadzącemu.
 • Uczestnicy szkolenia mają dostęp do prezentacji (plików PDF) wykorzystywanych przez wykładowcę w trakcie szkolenia.
 • Weekend (sobota – niedziela) poświęcony jest na powtórzenie materiału.
 • Ósmego, ostatniego dnia szkolenia (poniedziałek) za pośrednictwem platformy e-learningowej przeprowadzony zostanie test sprawdzający wiedzę. Dostęp do testu możliwy będzie przez 30 godzin od momentu jego udostępnienia. Od momentu rozpoczęcia rozwiązywania testu (20 pytań, wielokrotnego wyboru) uczestnicy będą mieli 90 minut na jego rozwiązanie.
 • Uczestnicy, którzy pozytywnie zdadzą końcowy test sprawdzający wiedzę otrzymają certyfikat potwierdzający ukończenie kursu.
 • Żadna z aktywności w kursie nie odbywa się w czasie rzeczywistym, co oznacza, że uczestnicy mogą korzystać z kursu (w ramach przewidzianego jego czasu trwania – 8 dni), w dowolnym dogodnym dla siebie czasie.
 • Po ukończeniu kursu uczestnicy będą mieli dostęp do filmów z zarejestrowanymi wykładami przez czas nie krótszy niż 1 miesiąc.
 • Zobacz przykładowe nagrania z tego szkolenia

  Wersja e-learningowa

  Do pobrania

  Planowane realizacje