Jak nic, to już dwudziesta ósma edycja! Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki – najważniejsza obok targów Intertelekom krajowa konferencja związana z rynkiem telekomunikacyjnym w tym roku (w dniach 12-14 września) zagości ponownie w Warszawie. Tym razem jednak (w przeciwieństwie do edycji dwudziestej piątej, kiedy to gospodarzem była Politechnika Warszawska) gospodarzem będzie Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy

Tematyka sympozjum, ujęta pod przewodnim hasłem W kierunku Nowych Generacji Sieci obejmie 9 szeroko zdefiniowanych obszarów tematycznych.

  1. Architektury i protokoły telekomunikacyjne
  2. Sterowanie i zarządzanie siecią
  3. Systemy transmisyjne
  4. Usługi i aplikacje
  5. Przetwarzanie sygnałów
  6. Optoelektronika
  7. Kompatybilność elektromagnetyczna
  8. Bezpieczeństwo sieci i algorytmy
  9. Aspekty prawne i ekonomiczne w telekomunikacji

Obrady odbywały się będą w warszawskim Hotelu Boss oraz w Instytucie Łączności. Więcej informacji na stronie: www.KSTiT2012.pl »