Zaproszenie do udziału w szkoleniu

„Nowoczesne sieci optyczne FTTH”

11 – 18 grudnia 2023 r.

kurs e-learningowy

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu Nowoczesne sieci optyczne FTTH, które odbędzie się w dniach 11 – 18 grudnia 2023 r., za pośrednictwem platformy e-learningowej Ośrodka Szkolenia Instytutu Łączności.

Szczegółowy program szkolenia jak również zasady uczestnictwa w nim podane są na stronie: https://www.szkolenia.itl.waw.pl/szkolenia-techniczne/nowoczesne-sieci-optyczne-ftth/

Serdecznie zapraszamy!

Zespół Ośrodka Szkolenia IŁ-PIB