Zaproszenie do udziału w szkoleniu

„Ocena skutków planowanych operacji przetwarzania danych osobowych – Proces DPiA w teorii i praktyce”

13-20 grudnia 2021 r.

Szkolenie e-learningowe

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu Ocena skutków planowanych operacji przetwarzania danych osobowych – Proces DPiA w teorii i praktyce, które odbędzie się na platformie e-learningowej Ośrodka Szkolenia Instytutu Łączności, w dniach 13-20 grudnia 2021.

Szczegółowy program szkolenia jak również zasady uczestnictwa w nim podane są na stronie: https://www.szkolenia.itl.waw.pl/proces-dpia/

Serdecznie zapraszamy!

Zespół Ośrodka Szkolenia IŁ-PIB