Zaproszenie do udziału w szkoleniu

„Administracja platformą
Microsoft SQL Server”

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest nabycie praktycznych umiejętności administrowania platformą Microsoft SQL Server.

Uczestnicy

Szkolenie adresowane jest do:

 • specjalistów i administratorów baz danych
 • członków zespołów wdrożeniowych
 • specjalistów i administratorów IT
 • miłośników Business Intelligence

Korzyści z udziału w szkoleniu

Uczestnicy szkolenia posiądą wiedzę i umiejętności w zakresie:

  Uczestnicy szkolenia uczestnicy będą potrafili:

  • tworzyć i zarządzać bazami danych
  • zapewnić bezpieczeństwo danych
  • archiwizować i odtwarzać bazy danych
  • monitorować pracę serwera SQL

Program

  1. Instalacja i konfiguracja SQL Server
   • Planowanie i zarządzanie bazą danych
     • Planowanie baz danych
     • Tworzenie baz danych
     • Zastosowanie plików
     • Tworzenie tabel i typów danych
   • Zarządzanie bezpieczeństwem
     • Tryby uwierzytelnienia
     • Tworzenie kont użytkowników
     • Zarządzanie rolami użytkowników
   • Zarządzanie danymi
     • Tworzenie indeksów
     • Implementacja widoków danych
     • Procedury składowane
     • Funkcje
     • Wyzwalacze (triggery)
   • Archiwizacja i odtwarzanie danych
     • Rodzaje kopii zapasowych
     • Planowanie strategii tworzenia kopii zapasowych
     • Tworzenie kopii za pomocą Management Studio
     • Tworzenie kopii z wykorzystaniem poleceń SQL
     • Przywracanie bazy danych po awarii
   • Monitorowanie aktywności SQL Server
     • SQL Server Management Studio
     • SQL Server Profiler
   • Automatyzacja wykonania zadań
     • SQL Server Agent
     • Tworzenie Maintenance Plan

  Czas trwania

  1 dzień szkoleniowy

  Koszt (brutto)

  Szkolenie organizowane wyłącznie dla grup zamkniętych.

  Metoda prowadzenia

  Wykład i zajęcia praktyczne.

  Wersja e-learningowa

  Brak.

  Do pobrania

  Planowane realizacje

  Subskrybuj nasz Newsletter

  Otrzymasz dostęp do darmowych materiałów szkoleniowych
  i nie przegapisz żadnej z istotnych naszych inicjatyw.