Zaproszenie do udziału w szkoleniu

„Adresacja w sieciach IPv4 oraz IPv6”

Cel szkolenia

Celem tego kursu jest zapoznanie uczestników z podziałem adresów IP, protokołami wspomagającymi adresację (NAT, DHCP, DNS) oraz z zasadami projektowania adresacji.

Uczestnicy

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się uruchamianiem i utrzymaniem sieci korzystających z protokołu IP. Adresatami kursu są również integratorzy telekomunikacyjni oraz osoby zawodowo związane z wdrażaniem technologii IP.

Program

  1. Klasy adresów
  2. Maski podsieci o stałej i zmiennej długości (IPv4), bezklasowy routing międzydomenowy (IPv4)
  3. Adresy prywatne (IPv4)
  4. DHCP i NAT
  5. Nazwy internetowe (DNS, DNSSec)
  6. Nowe właściwości IPv6 (nagłówek, rozszerzenia nagłówków)
  7. Typy adresów IPv6
  8. Przydzielanie adresów w IPv6
  9. Multicasting
  10. Migracja z IPv4 do IPv6
  11. Zagadnienia stabilności sieci IP
  12. Planowanie i zarządzanie przestrzenią adresową
  13. Podział i przeliczanie adresów IPv4 – ćwiczenia
  14. Przykładowe projekty adresacji – wady i zalety

Czas trwania

3 dni szkoleniowe

Koszt

3270 PLN + VAT

Metoda prowadzenia

Szkolenie jest prowadzone metodami aktywnymi z wykorzystaniem dynamiki grupy. Klasyczny wykład zastępowany jest w miarę możliwości dyskusją lub rozmową kierowaną, z wykorzystaniem przypadków z bogatego doświadczenia trenerów. Podstawowe metody szkolenia to: wykład, instruktaż, pokaz, prezentacje multimedialne, ćwiczenia, samodzielna praca. Szkolenie prowadzone jest w taki sposób, aby maksymalnie wyuczyć praktycznych umiejętności, możliwych do natychmiastowego zastosowania.

Wersja e-learningowa

Brak.

Do pobrania

Planowane realizacje