Zaproszenie do udziału w szkoleniu

„Baterie akumulatorów
i inne źródła zasilania rezerwowego
stosowane w telekomunikacji”

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy w zakresie współczesnych systemów zasilania rezerwowego przeznaczonych do zastosowań w telekomunikacji.

Uczestnicy

Szkolenie adresowane jest do:

 • pracowników komórek obsługi i projektowania systemów zasilania,
 • pracowników, którzy chcą się przekwalifikować lub podnieść swoją wiedzę w zakresie współczesnych systemów zasilania stosowanych w telekomunikacji,
 • specjalistów ds. aktywizacji zawodowej,
 • handlowców przedsiębiorstw i sklepów branży elektrycznej,
 • wszystkich osób zainteresowanych współczesnymi systemami zasilania wykorzystywanymi w telekomunikacji.

Korzyści z udziału w szkoleniu

Uczestnicy szkolenia posiądą wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • Rodzajów, budowy, zasad działania i właściwości baterii akumulatorów stosowanych w telekomunikacji.
 • Żywotności baterii i czynników wpływających na ten parametr.
 • Parametrów elektrycznych baterii.
 • Pracy cyklicznej baterii akumulatorów i jej kluchowych charakterystyk.
 • Warunków środowiskowych baterii.
 • Alternatywnych sposobów zapewniania ciągłości zasilania.

Program

  1. Rodzaje baterii akumulatorów stosowanych w telekomunikacji. Budowa, zasada działania i właściwości baterii:
    • ołowiowo-kwasowych (klasyczne, VRLA) ,
    • niklowo-kadmowych,
    • innych typów baterii ( NiMH, Li-Ion, NiNaCl).
  2. Żywotność baterii oraz czynniki mające wpływ na ten parametr:
    • temperatura otoczenia,
    • napięcie pracy buforowej (float voltage),
    • napięcie i czas ładowania baterii (boost charge),
    • zjawiska elektrochemiczne (samowyładowanie),
    • ilość i głębokość wyładowań,
    • wyładowanie poniżej napięcia deklarowanego przez producenta .
  3. Parametry elektryczne baterii:
    • pojemność znamionowa oraz pojemności C3, C5, C8, C10,C20,
    • liczba ogniw/monobloków np. dla napięcia znamionowego 48V,
    • charakterystyki wyładowania,
    • metody ładowania (np. IU i IPU, współczynnik ładowania).
  4. Praca cykliczna baterii. Definicja pracy cyklicznej, metody ładowania, liczba cykli w funkcji głębokości wyładowania, głębokość wyładowania w funkcji prądu wyładowania i końcowego napięcia wyładowania
   • Warunki środowiskowe baterii:
     • Temperatura otoczenia oraz wilgotność otaczającego powietrza dla obiektów „indoor” i „outdoor”.
   • Inne sposoby zapewnienia ciągłości zasilania:
     • zespoły spalinowo-elektryczne (dobór mocy),
     • UPS,
     • ogniwa fotowoltaiczne,
     • ogniwa paliwowe,
     • układy zdalnego zasilania,
     • układy zasilania hybrydowego: ogniwa fotowoltaiczne – ogniwa paliwowe – chemiczne źródła zasilania, w tym elementy dodatkowe np. przekształtniki.

  Czas trwania

  Szkolenie w trybie stacjonarnym: 2 dni

  Szkolenie w trybie e-learningowym: 8 dni

  Koszt

  Szkolenie w trybie stacjonarnym: 2670 PLN + VAT

  Szkolenie w trybie e-learningowym: 1470 PLN + VAT

  Metoda prowadzenia

  Szkolenie w trybie stacjonarnym

  • Szkolenie odbywa się w Ośrodku Szkolenia Instytutu Łączności, w Warszawie, ul. Szachowa 1.
  • Każdego dnia szkolenie trwa osiem godzin dydaktycznych – 45 min (łącznie 16 h).
  • Pierwszego dnia zajęcia rozpoczynają się o godzinie 10:00, a kończą o 17:15. Drugiego dnia zajęcia rozpoczynają się o godzinie 9:00, a kończą o 16:15.
  • Zajęcia pogrupowane są w cztery półtoragodzinne bloki, przedzielone dwoma przerwami kawowymi i lunchem.
  • Zajęcia mają formę wykładów, prezentacji konkretnych rozwiązań oraz moderowanej dyskusji z uczestnikami szkolenia.

  Szkolenie w trybie e-learningowym

 1. Szkolenie realizowane jest za pośrednictwem platformy e-learningowej Ośrodka Szkolenia Instytutu Łączności.
 2. Szkolenie trwa osiem dni (od poniedziałku do poniedziałku następnego tygodnia)
 3. Przez pierwszych pięć dni (poniedziałek – piątek), na platformie e-learningowej udostępniane są uczestnikom nagrania (filmy) z zarejestrowanymi wcześniej wykładami. Każdego dnia udostępniana jest nowa partia filmów szkoleniowych, przy czym filmy raz udostępnione pozostają dla uczestników dostępne do końca trwania szkolenia.
 4. Przez pierwszych pięć dni (poniedziałek – piątek), na forum dyskusyjnym dostępnym w kursie animowana jest również przez prowadzącego dyskusja, na tematy poruszane w filmach wykładowych. Za pośrednictwem tego forum uczestnicy mają możliwość również zadawania pytań prowadzącemu.
 5. Uczestnicy szkolenia mają dostęp do prezentacji (plików PDF) wykorzystywanych przez wykładowcę w trakcie szkolenia.
 6. Weekend (sobota – niedziela) poświęcony jest na powtórzenie materiału.
 7. Ósmego, ostatniego dnia szkolenia (poniedziałek) za pośrednictwem platformy e-learningowej przeprowadzony zostanie test sprawdzający wiedzę. Dostęp do testu możliwy będzie przez 30 godzin od momentu jego udostępnienia. Od momentu rozpoczęcia rozwiązywania testu (20 pytań, wielokrotnego wyboru) uczestnicy będą mieli 90 minut na jego rozwiązanie.
 8. Uczestnicy, którzy pozytywnie zdadzą końcowy test sprawdzający wiedzę otrzymają certyfikat potwierdzający ukończenie kursu.
 9. Żadna z aktywności w kursie nie odbywa się w czasie rzeczywistym, co oznacza, że uczestnicy mogą korzystać z kursu (w ramach przewidzianego jego czasu trwania – 8 dni), w dowolnym dogodnym dla siebie czasie.
 10. Po ukończeniu kursu uczestnicy będą mieli dostęp do filmów z zarejestrowanymi wykładami przez czas nie krótszy niż 1 miesiąc.
 11. Zobacz przykładowe nagranie z tego szkolenia

  Wersja e-learningowa

  Do pobrania

  Planowane realizacje