Zaproszenie do udziału w szkoleniu

„Bezpieczeństwo sieci i systemów teleinformatycznych”

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy w zakresie istotnych właściwości systemów i technik realizacji abonenckich sieci dostępowych, przeglądu i uwarunkowań rozwoju nowych usług telekomunikacyjnych oraz wykorzystania istniejącej sieci kabli miedzianych.

Uczestnicy

Szkolenie adresowane jest do:

 • Administratorów sieci komputerowych,
 • Osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych,
 • Osób zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa sieci.

Program

  1. Podstawy kryptologii
    • Najpopularniejsze szyfry z kluczem symetrycznym i asymetrycznym,
    • Algoryt AES,
    • Architektura klucza publicznego i prywatnego,
    • Atak Man-in-the-middle – centrum ceryfikacyjne
     (generowanie własnego certyfikatu).
    • Funkcje skrótu,
    • Odcisk palca (fingerprint),
    • Przykład stosowania funkcji skrótu w aplikacji
     (elektoroniczny hazard i serwis youtube).
  2. Przykłady ataków
    • Omówienie ataku SQL injection,
    • Atak XSS,
    • Przykład i omówienie ataku buffer overflow,
    • Atak na przeglądarkę – wejście na stronę mbanku i zabranie loginu i hasła do konta.
  3. Szyfrowanie sieci i przechwytywanie haseł
    • Omówienie szyfrowań sieci bezprzewodowych:WEP, WPA, WPA-2,
    • Włamanie się do sieci zabezpieczonej WEP,
    • Omówienie działania programu tcpdump,
    • Ostateczny atak na konto bankowe,
    • Przekompilowany firefox z własnym certyfikatem i podmiana DNS’ów.
  4. Sposoby ochrony
    • Omówienie sposobów obrony przed atakami i awariami – programy: snort (IDS), backula (backup), nagios (monitoring).

Czas trwania

2 dni szkoleniowe

Koszt

2130 PLN + VAT

Metoda prowadzenia

Szkolenie jest prowadzone metodami aktywnymi z wykorzystaniem dynamiki grupy. Klasyczny wykład zastępowany jest w miarę możliwości dyskusją lub rozmową kierowaną, z wykorzystaniem przypadków z bogatego doświadczenia trenerów. Podstawowe metody szkolenia to: wykład, instruktaż, pokaz, prezentacje multimedialne, ćwiczenia, samodzielna praca. Szkolenie prowadzone jest w taki sposób, aby maksymalnie wyuczyć praktycznych umiejętności, możliwych do natychmiastowego zastosowania.

Wersja e-learningowa

Brak.

Do pobrania

Planowane realizacje