Zaproszenie do udziału w szkoleniu

„Bezprzewodowe mobilne sieci IP”

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami integracji bezprzewodowych sieci mobilnych oraz Internetu. Przedstawione zostaną różne aspekty konwergencji technologii sieci bezprzewodowych i sieci Internet oraz podstawowe zagadnienia sieci IP, niezbędne do projektowania i utrzymania mobilnych sieci IP z integracją usług.

Uczestnicy

Adresatami kursu są przede wszystkim osoby zawodowo związane z wdrażaniem technologii i nowych usług w sieciach IP oraz integratorzy telekomunikacyjni. Szkolenie przeznaczone jest także dla osób zajmujących się utrzymaniem sieci korzystających z protokołu IP.

Program

  1. Ewolucja bezprzewodowych sieci IP: 2G, 3G, 4G
  2. Protokoły warstwy sieci: IPv4 i IPv6
  3. Protokoły warstwy transportowej: TCP, UDP, SCTP
  4. Routing w sieciach IP (RIPv2, OSPF, BGP)
  5. Mechanizmy zapewnienia QoS w sieciach IP: architektury QoS dla sieci przewodowych i bezprzewodowych
  6. Bezpieczeństwo sieci IP: analiza zagrożeń, zapory sieciowe, IPSec
  7. Bezpieczeństwo warstwy transportowej: SSL, TLS
  8. Tunelowanie: IPinIP, GRE, GTP
  9. DNS i DNSec
  10. Zarządzanie hostami i sieciami: DHCP, RADIUS, DIAMETER, SNMP
  11. Zarządzanie mobilnością w bezprzewodowych mobilnych sieciach IP
  12. Protokoły wspomagające działanie usług IP: RTP, HTTP, WAP, SIP
  13. Technologie transportowe: Ethernet, WLAN, MPLS/GMPLS

Czas trwania

5 dni szkoleniowych

Koszt

5370 PLN + VAT

Metoda prowadzenia

Szkolenie jest prowadzone metodami aktywnymi z wykorzystaniem dynamiki grupy. Klasyczny wykład zastępowany jest w miarę możliwości dyskusją lub rozmową kierowaną, z wykorzystaniem przypadków z bogatego doświadczenia trenerów. Podstawowe metody szkolenia to: wykład, instruktaż, pokaz, prezentacje multimedialne, ćwiczenia, samodzielna praca. Szkolenie prowadzone jest w taki sposób, aby maksymalnie wyuczyć praktycznych umiejętności, możliwych do natychmiastowego zastosowania.

Wersja e-learningowa

Brak.

Do pobrania

Planowane realizacje