Zaproszenie do udziału w szkoleniu

„BGP – Border Gateway Protocol”

Cel szkolenia

Tematyka szkolenia obejmuje zaawansowane zagadnienia rutingu międzydomenowego w sieciach korzystających ze stosu protokołów TCP/IP. Uczestnicy kursy zapoznają się z działaniem i konfiguracją protokołu BGP.

Szkolenie obejmuje zarówno wykłady, jak i ćwiczenia laboratoryjne, umożliwiające uczestnikom kursu zapoznanie się z metodami rozwiązywania problemów w rzeczywistych sieciach obsługiwanych przez protokół BGP.

Całość szkolenia podzielono na 12 godzin wykładu i 18 godzin zajęć w laboratorium, w skład którego wchodzi m.in. 9 routerów firmy Cisco Systems.

Uczestnicy

Szkolenie adresowane jest do:

 • Administratorów sieci komputerowych,
 • Osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych,
 • Osób zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa sieci.

Program

  1. Zaawansowane zagadnienia routingu IP
    • Interfejsy pasywne
    • Filtrowanie tras – wykorzystanie „distribute lists”
    • Ruting strategiczny (policy routing) – wykorzystanie „route maps”
    • Redystrybucja tras
     • Współistnienie wielu protokołów rutingu
     • Zmiana dystansów administracyjnych
     • Metryki domyślne
  2. Protokół BGP
    • Działanie protokołu BGP: iBGP i eBGP
    • Typy systemów autonomicznych
     • Jednopunktowy
     • Wielopunktowy nietranzytowy
     • Wielopunktowy tranzytowy
    • Typy wiadomości przesyłane w protokole BGP i ich zastosowania
    • Rodzaje atrybutów ścieżek i ich zastosowania
    • Projektowanie i konfiguracja skalowalnych sieci iBGP
     • Topologia zupełna
     • Synchronizacja
     • Reflektory tras
     • Grupy równoprawne w BGP
    • Konfederacje
    • Agregacja tras w BGP
    • Sterowanie ruchem BGP – wykorzystanie „prefix lists”
    • Multihoming – rozwiązywanie problemów w przypadku wielu dostawców usług internetowych
    • Sterowanie wyborem ścieżek
    • Redystrybucja tras pomiędzy protokołami rutingu wewnątrzdomenowego a protokołem BGP
    • Weryfikacja działania protokołu BGP

Czas trwania

4 dni szkoleniowe

Koszt

4370 PLN + VAT

Metoda prowadzenia

Autorskie połączenie wykładów, ćwiczeń i przede wszystkim praktycznych warsztatów.

Wersja e-learningowa

Brak.

Do pobrania

Planowane realizacje