Zaproszenie do udziału w szkoleniu

„Cyfrowa telewizja DVB-T”

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy w zakresie kluczowych aspektów systemu telewizji DVB, w szczególności systemów DVB-T.

Uczestnicy

Szkolenie adresowane jest do inżynierów zajmujących się wdrażaniem i obsługą systemów DVB oraz przedstawicieli handlowych odpowiedzialnych za sprzedaż tych systemów.

Program

  1. Wstęp do radiodyfuzji
    • Fale radiowe – klasyfikacja, propagacja, techniczny i administracyjny podział częstotliwości
    • Podstawy przeliczania dB i dBm
    • Anteny odbiorcze – podstawy działania, klasyfikacja, właściwości użytkowe, realizacje praktyczne.
    • Strumień transportowy TS MPEG – formaty danych, strumień pakietowy, transport multimediów, zegar odniesienia, systemowe struktury danych.
  2. Telewizyjny system DVB
    • Standaryzacja i otoczenie użytkowe
    • Kodowanie kanałowe
    • Modulacje cyfrowe
    • Informacja usługowa
    • Standardy transmisji
    • Numeracja kanałów LCN
    • Multipleks
    • Kodowanie multimediów o stałej i zmiennej przepływności.
  3. Schemat naziemny DVB-T
    • Architektura funkcjonalna – przeplot wewnętrzny, odwzorowanie konstelacji, adaptacja danych technicznych, modulacja OFDM i prefiks cykliczny, organizacja ramki, emisja radiowa
    • Łącze radiowe: struktura toru, wielodostęp, stacje i terminale 88
    • Bilans łącza, wpływ szumów i zakłóceń – terminologia, zasięg indywidualny, estymacje obszarowe
    • Transmisja telewizyjna DVB-T – standardy transmisji i kodowanie, sieci transmisyjne, systemy MFN a SFN, ograniczenia wersji podstawowej.
    • System DVB-T2 – modyfikacje technicze, schemat M-PLP, bramka T2 i modulator T2-MI, modele biznesowe.
  4. Podsumowanie
    • Porównanie właściwości komponentów systemu DVB oraz innych alternatywnych standardów lokalnych.

Czas trwania

2 dni szkoleniowe

Koszt

2130 PLN + VAT

Metoda prowadzenia

Szkolenie jest prowadzone metodami aktywnymi z wykorzystaniem dynamiki grupy. Klasyczny wykład zastępowany jest w miarę możliwości dyskusją lub rozmową kierowaną, z wykorzystaniem przypadków z bogatego doświadczenia trenerów. Podstawowe metody szkolenia to: wykład, instruktaż, pokaz, prezentacje multimedialne, ćwiczenia, samodzielna praca. Szkolenie prowadzone jest w taki sposób, aby maksymalnie wyuczyć praktycznych umiejętności, możliwych do natychmiastowego zastosowania.

Wersja e-learningowa

Brak.

Do pobrania

Planowane realizacje