Zaproszenie do udziału w szkoleniu

„Elementy sterowania w sieciach Ethernet”

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat kluczowych zagadnień dotyczących sieci wielousługowych.

Uczestnicy

Szkolenie adresowane jest do:

 • pracowników pionu planowania i rozwoju sieci,
 • pracowników, którzy chcą się przekwalifikować lub podnieść swoją wiedzę w zakresie sieci telekomunikacyjnych,
 • specjalistów ds. aktywizacji zawodowej,
 • handlowców przedsiębiorstw i sklepów branży elektronicznej,
 • wszystkich osób zainteresowanych sieciami telekomunikacyjnymi.

Program

  1. Technologie i protokoły związane z przenoszeniem ramek Ethernet w sieci SDH
  2. Wirtualne sieci lokalne (VLAN/PVLAN): Znakowanie ramek (802.1q), protokoły VTP i GVRP, routing pomiędzy wirtualnymi sieciami lokalnymi.
  3. Protokoły drzewa rozpinającego (STP, RSTP, MSTP)
  4. Przełączanie wielowarstwowe: MLS-Multilayer Switching, w tym Route Procesor i CEF
  5. Zagadnienia zapewnienia nadmiarowości i równoważenia ruchu

Czas trwania

2 dni szkoleniowe

Koszt

2670 PLN + VAT

Metoda prowadzenia

Szkolenie jest prowadzone metodami aktywnymi z wykorzystaniem dynamiki grupy. Klasyczny wykład zastępowany jest w miarę możliwości dyskusją lub rozmową kierowaną, z wykorzystaniem przypadków z bogatego doświadczenia trenerów. Podstawowe metody szkolenia to: wykład, instruktaż, pokaz, prezentacje multimedialne, ćwiczenia, samodzielna praca. Szkolenie prowadzone jest w taki sposób, aby maksymalnie wyuczyć praktycznych umiejętności, możliwych do natychmiastowego zastosowania.

Wersja e-learningowa

Brak.

Do pobrania

Planowane realizacje