Zaproszenie do udziału w szkoleniu

„Gospodarka częstotliwościami radiowymi”

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z technicznymi, organizacyjnymi i regulacyjnymi zagadnieniami związanymi z gospodarką częstotliwościami radiowymi.

Uczestnicy

Szkolenie adresowane jest do pracowników departamentów zajmujących się planowaniem i zarządzaniem widmem radiowym.

Program

  1. Wstęp
  2. Widmo częstotliwości radiowych
   • Podstawowe definicje i określenia
   • Właściwości widma radiowego
   • Sposoby wykorzystywania widma radiowego
  3. Zagadnienia kompatybilności elektromagnetycznej
   • Podstawowe definicje i określenia
   • Rodzaje zakłóceń radioelektrycznych
  4. Gospodarka częstotliwościowa – zasady i procedury
   • Międzynarodowe regulacje prawne
   • Przepisy krajowe
  5. Przeznaczenie częstotliwości
   • Światowa tablica przeznaczeń częstotliwości ITU-R
   • Europejska tablica przeznaczeń częstotliwości
   • Polska Krajowa Tablica Przeznaczeń Częstotliwości
  6. Planowanie i rezerwacja częstotliwości
   • Ogólne zasady planowania
   • Koordynacja wykorzystywania
  7. Procedury przydziału częstotliwości
  8. Przegląd służb radiokomunikacyjnych
   • Klasyfikacja ogólna
   • Wybrane służby radiowe
  9. Zarządzanie częstotliwościami radiowymi
  10. \

   • Organy międzynarodowe
   • Instytucje krajowe
  11. Polityka rozwoju radiokomunikacji
   • Strategie rozwoju służb radiokomunikacyjnych
   • Polityka ekonomiczna
   • Współpraca międzynarodowa
  12. Podsumowanie i wnioski

Czas trwania

2 dni szkoleniowe

Koszt

2670 PLN + VAT

Metoda prowadzenia

Szkolenie jest prowadzone metodami aktywnymi z wykorzystaniem dynamiki grupy. Klasyczny wykład zastępowany jest w miarę możliwości dyskusją lub rozmową kierowaną, z wykorzystaniem przypadków z bogatego doświadczenia trenerów. Podstawowe metody szkolenia to: wykład, instruktaż, pokaz, prezentacje multimedialne, ćwiczenia, samodzielna praca. Szkolenie prowadzone jest w taki sposób, aby maksymalnie wyuczyć praktycznych umiejętności, możliwych do natychmiastowego zastosowania.

Wersja e-learningowa

Brak.

Do pobrania

Planowane realizacje