Zaproszenie do udziału w szkoleniu

„Gwarantowanie QoS
w sieciach pakietowych”

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przedstawienie kluczowych metod gwarantowania jakości świadczonych usług w sieciach pakietowych.

Uczestnicy

Szkolenie adresowane jest do:

 • pracowników pionu planowania i rozwoju sieci,
 • pracowników, którzy chcą się przekwalifikować lub podnieść swoją wiedzę w zakresie współczesnych technik sieciowych,
 • specjalistów ds. aktywizacji zawodowej,
 • handlowców przedsiębiorstw i sklepów branży elektronicznej,
 • wszystkich osób zainteresowanych współczesnymi technikami sieciowymi.

Korzyści z udziału w szkoleniu

Uczestnicy szkolenia posiądą wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • Kluczowych aspektów technologii ATM, FR i ATM.
 • Podstaw technologii MPLS,
 • Schematów DiffServ i Intserv,
 • Systemów kolejkowania w sieciach IP,
 • Mechanizmów kształtowania zależności czasowych i nadzoru,
 • Schematów zapobiegania przeciążeniom,
 • Podstawowych metod kompresji.

Program

  1. Wprowadzenie:
    • czynniki stymulujące rozwój technik pakietowych,
    • technologie ATM, FR i IP,
    • charakterystyka klas ruchu w sieciach internetowych.
  2. Protokół MPLS:
    • struktura funkcjonalna obszary zastosowań,
    • jednostki systemowe,
    • zakres normalizacji.
  3. Schematy DiffServ i Intserv:
    • podstawy realizacji,
    • zasadnicze mechanizmy realizacji,
    • tryb rezerwacji zasobów,
    • protokół RSVP,
    • inżynieria ruchowa.
  4. Systemy kolejkowania IP:
    • FIFO Queuing (FQ),
    • Priority Queuing (PQ),
    • Custom Queuing (CQ),
    • Modified Weighted Round Robin (MDRR) oraz warianty Weighted Fair Queuing (WFQ)
  5. Mechanizmy kształtowania zależności czasowych i nadzoru:
    • Generic Traffic Shaping (GTS),
    • Frame Relay Traffic Shaping (FRTS),
    • Committed Access Rate (CAR).
  6. Schematy zapobiegania przeciążeniom:
    • Random Early Detection (RED),
    • Weighted Random Early Detection (WRED),
    • Selective Packet Discard (SPD).
  7. Kształtowanie efektywności wykorzystania łącza – metody kompresji:
    • danych użytkownika,
    • nagłówków TCP i RTP oraz fragmentacja datagramów i ramek FR.

Czas trwania

2 dni szkoleniowe

Koszt

2670 PLN + VAT

Metoda prowadzenia

Szkolenie jest prowadzone metodami aktywnymi z wykorzystaniem dynamiki grupy. Klasyczny wykład zastępowany jest w miarę możliwości dyskusją lub rozmową kierowaną, z wykorzystaniem przypadków z bogatego doświadczenia trenerów. Podstawowe metody szkolenia to: wykład, instruktaż, pokaz, prezentacje multimedialne, ćwiczenia, samodzielna praca. Szkolenie prowadzone jest w taki sposób, aby maksymalnie wyuczyć praktycznych umiejętności, możliwych do natychmiastowego zastosowania.

Wersja e-learningowa

Brak.

Do pobrania

Planowane realizacje