Zaproszenie do udziału w szkoleniu

„Integracja danych
w oparciu o Microsoft SQL Server
Integration Services”

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest nabycie praktycznych umiejętności integrowania danych w oparciu o Microsoft SQL Server Integration Services.

Uczestnicy

Szkolenie adresowane jest do:

  • specjalistów i administratorów baz danych
  • członków zespołów wdrożeniowych
  • specjalistów i administratorów IT
  • miłośników Business Intelligence

Korzyści z udziału w szkoleniu

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili:

 • pobierać, czyścić i ładować dane z systemów źródłowych do docelowych
 • integrować dane z różnych systemów
 • zarządzać i kontrolować ładowanie danych

Program

  1. Wprowadzenie do SQL Server Integration Services
    • Omówienie usługi
    • Wykorzystanie narzędzia
  2. Projektowanie pakietów zasilających przy pomocy SSIS
    • Tworzenie nowego projektu w BIDS
    • Omówienie architektury projektu
    • Dodawanie nowych paczek
    • Definiowanie połączeń
    • Dodawanie połączeń do paczki
  3. Modelowanie kontroli przepływu
    • Zadania
     • Analysis Services
     • Data Flow
     • Data Mining Query
     • Przygotowanie danych
     • Ładowanie danych
     • Wykonywanie poleceń SQL
     • Wywoływanie pakietów i procesów
    • Kontenery
     • Sekwencje i grupowanie zadań
     • Zapętlanie zadań
    • Instrukcje warunkowe
  4. Modelowanie przepływu danych
    • Źródła przepływu danych
     • Rodzaje źródeł danych
     • Dodawanie nowego źródła
    • Miejsca docelowe przepływu danych
     • Rodzaje miejsc docelowych danych
     • Dodawanie nowego miejsca docelowego
    • Transformacje
     • Zapoznanie z możliwymi transformacjami
     • Przykłady wykorzystania wybranych transformacji (Aggregate, Conditional Split, Derived Column, Merge Join, Sort, Union All, Pivot, Unpivot)
    • Formatowanie położenia klocków
  5. Zmienne
    • Typy zmiennych
    • Definiowanie własnych zmiennych
  6. Obsługa zdarzeń
   • Wdrażanie pakietów
    • Uruchamianie pakietów
      • Testowanie pakietów
      • Uruchamianie przepływów
    • Zabezpieczanie pakietów
     • Zarządzanie pakietami z poziomu Management Studio

    Czas trwania

    1 dzień szkoleniowy

    Koszt (brutto)

    Szkolenie organizowane wyłącznie dla grup zamkniętych.

    Metoda prowadzenia

    Wykład i zajęcia praktyczne.

    Wersja e-learningowa

    Brak.

    Do pobrania

    Planowane realizacje

    Subskrybuj nasz Newsletter

    Otrzymasz dostęp do darmowych materiałów szkoleniowych
    i nie przegapisz żadnej z istotnych naszych inicjatyw.