Zaproszenie do udziału w szkoleniu

„Protokół IPv6”

Cel szkolenia

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z podstawami protokołów Ipv6 oraz z zaawansowanymi zagadnieniami rutingu w sieciach teleinformatycznych korzystających z protokołu IP w wersji 6. Tematyka szkolenia będzie obejmować omówienie zaawansowanych zagadnień związanych z protokołami rutingu: OSPFv3, EIGRP dla IPv6, IS-IS dla IPv6 oraz MPBGP. W czasie zajęć laboratoryjnych kursanci zapoznają się również z konfiguracją wybranych protokołów rutingu w sieciach IPv6

Uczestnicy

Szkolenie adresowane jest do:

 • dostawców i sprzedawców usług internetowych,
 • techników, inżynierów telekomunikacji z kadry kierowniczej i zarządzania oraz ze służb: rozwojowych, projektowych, inwestycyjnych, inżynierii ruchu i eksploatacji urządzeń i sieci
 • wszystkich osób zainteresowanych nowoczesnymi sieciami i technologiami internetowymi

Program

  1. Nagłówek IPv6
  2. Rozszerzenia nagłówka IPv6
  3. Nazewnictwo i adresacja
  4. Zarzadzanie adresacją
  5. Hierarchia i format adresów globalnych
  6. Strategie migracji z IPv4 do IPv6
  7. Wsparcie dla mobilności
  8. Wsparcie dla VPN
  9. Protokoły rutingu dla IPv6: RIPng, OSPFv3, EIGRP IS-IS oraz MPBGP

Czas trwania

2 dni szkoleniowe

Koszt

2670 PLN + VAT

Metoda prowadzenia

Autorskie połączenie wykładów, ćwiczeń i przede wszystkim praktycznych warsztatów.

Wersja e-learningowa

Brak.

Do pobrania

Planowane realizacje