Zaproszenie do udziału w szkoleniu

„Komunikacja maszynowa M2M
i Internet rzeczy IoT”

Cel szkolenia

Kurs jest wprowadzeniem do opcji, technologii, platform i przypadków użytkowych, intensywnie forsowanych ostatnio scenariuszy wdrażana IoT w środowiskach domowych, przemysłu, służby zdrowia, instytucji publicznych, sieci mobilnych itp. Przedstawiono podstawowe informacje na temat kluczowych technologii, uwzględniając motywację wdrożeń, wymagania usługowe i aktualny stan działań badawczo-wdrożeniowych. Prezentacja uwzględnia ścieżkę rozwojową, zaś jej kolejne kroki obejmują aspekty techniczne składające się na perspektywiczną specyfikację IoT, w tym aktualnie rozpoznane opcje usługowe. W rezultacie, obejmujący całość zagadnień wykład, prezentuje wiedzę istotną dla zainteresowanych wymienionymi zagadnieniami zarówno w aspekcie funkcjonalnym, jak i biznesowym.

Program

  • Wstęp – generalne trendy, wymagania i działania rozwojowe
   • powszechność i masowość komunikacji.
  • Komunikacja urządzeń MTC (Machine Type Communication) / M2M (Machine-to-Machine)

   • Przypadki użytkowe, kategoryzacja.
   • Podstawowe wymagania i konsekwencje – skalowalność, ultra-niezawodność.
   • Techniki operacyjne – schematy/protokoły rejestracji, akwizycji danych, transmisji i sterowania.
   • Masowość: komponenty, właściwości, techniki i wymagania.
   • Protokoły bezprzewodowe – WiFi, Zigbee/Zwave, Bluetooth – użyteczność.
   • Ulepszenia i perspektywy użycia 4G LTE-A/5G:
    • Ulepszony kanał sterujący PDCCH – nowe typy nośników;
    • Rodzaje dostępów lokalnych – sieci o dużej gęstości terminali;
    • Komunikacja D2D (Device to Device), wykrywanie bliskich urządzeń.
   • Problematyka bezpieczeństwa.
   • Przegląd wybranych platform akwizycji (Xively, Omega, NovoTech…), elektroniki (Rasberry Pi, Adruino, ArmMbedLPC…) i firmowych chmur (Ayla, iO Bridge, Libellium, Axeda, Cisco frog…).
  • Internet przedmiotów (Internet of Things – IoT i NB-IoT)
   • Kostka możliwości – granice przepływności, zasięgu, pojemności i opóźnienia.
   • Telekomunikacja służb publicznych – monitoring krytycznej infrastruktury, bezpieczeństwo publiczne, akcje alarmowe.
   • Inteligentne domy, budynki, osiedla, miasta…
   • Telemedycyna i m-Health (mobile Health).
   • Sporty i gimnastyka rekreacyjna (fitness).
   • Motoryzacja – system ADAS (Advanced Driver Assistance), schematy V2x, autonomiczne pojazdy.
   • Urządzenia oraz akcesoria „ubieralne”.
   • Analiza wybranych motywacji i przypadków biznesowych.
  • Podsumowanie
   • analiza potencjalnych korzyści i ewentualnych zagrożeń.

Czas trwania

2 dni szkoleniowe

Koszt

2670 PLN + VAT

Metoda prowadzenia

Szkolenie jest prowadzone metodami aktywnymi z wykorzystaniem dynamiki grupy. Klasyczny wykład zastępowany jest w miarę możliwości dyskusją lub rozmową kierowaną, z wykorzystaniem przypadków z bogatego doświadczenia trenerów. Podstawowe metody szkolenia to: wykład, instruktaż, pokaz, prezentacje multimedialne, ćwiczenia, samodzielna praca. Szkolenie prowadzone jest w taki sposób, aby maksymalnie wyuczyć praktycznych umiejętności, możliwych do natychmiastowego zastosowania.

Wersja e-learningowa

Brak.

Do pobrania

Planowane realizacje