Komunikacja techniczna na co dzień

UWAGA: Szkolenie nie jest już realizowane

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie jego uczestników z zasadami, metodami i technologiami komunikacji technicznej, a także opanowanie przez nich umiejętności stosowania tych zasad, metod i technologii w praktyce, w celu poprawy jakości wytwarzanych dokumentów technicznych i efektywności procesu ich wytwarzania. Szkolenie obejmuje część teoretyczną i praktyczną (obsługę specjalistycznych narzędzi).

Uczestnicy

Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących zawodowo na stanowiskach wykonawczych wymagających dokumentowania pracy (np., w postaci notatek służbowych czy raportów) lub tworzenia dokumentów technicznych (np., opisów procedur, instrukcji obsługi), a także kierowniczych, odpowiedzialnych za jakość dokumentacji i prawidłowy przebieg jej tworzenia.

Program kursu

[unordered_list style=”bullet”]

 • Dzień 1.
  • Planowanie i projektowanie dokumentacji.
  • Standardy i szablony.
  • Zarządzanie jakością dokumentacji.
  • Czytelność i zrozumiałość.
  • Przewodniki stylu.

 • Dzień 2.
  • Zarządzanie terminologią.
  • Formaty dokumentacji.
  • Układy graficzne.
  • Podstawy typografii.

 • Dzień 3.
  • Strukturyzacja i modularyzacja tekstu.
  • Metainformacje.
  • Standard DITA.
  • Zarządzanie procesem lokalizacji i tłumaczeniami.
  • Systemy zarządzania dokumentami.

  [/unordered_list]

  Czas trwania

  3 dni szkoleniowe

  Metoda

  [unordered_list style=”bullet”]

  Wykład i ćwiczenia praktyczne.

  [/unordered_list]

  Absolwent szkolenia po zaliczeniu wszystkich przewidzianych w programie jednostek modułowych uzyska świadectwo (zaświadczenie) ukończenia szkolenia, potwierdzające jego kwalifikacje w zakresie tematycznym szkolenia.