Zaproszenie do udziału w szkoleniu

„Metro Ethernet – system
dostępowy sieci NGN”

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przedstawienie podstawowych informacji o aktualnym i perspektywicznym zakresie wykorzystania techniki Metro Ethernet jako systemu dostępowego sieci NGN.

Uczestnicy

Szkolenie adresowane jest do:

 • pracowników pionu planowania i rozwoju sieci,
 • administratorów sieci,
 • pracowników, którzy chcą się przekwalifikować lub podnieść swoją wiedzę w zakresie współczesnych technik sieciowych,
 • specjalistów ds. aktywizacji zawodowej,
 • handlowców przedsiębiorstw i sklepów branży elektronicznej,
 • wszystkich osób zainteresowanych współczesnymi technikami sieciowymi.

Program

  1. Wprowadzenie
   • wpływ technologii na gwarantowanie QoS,
   • ruch w sieci pakietowej,
   • schemat Ethernet
  2. Model odniesienia
   • struktura ramki,
   • rozszerzenia,
   • schemat VLAN,
   • segment wydłużający
   • ramki Jumbo
  3. Specyfikacja Ethernet Metro
   • Koncepcja systemowa
   • Elementy składowe
   • Sterowanie QoS
  4. Realizacje VLAN
   • Struktura nakładkowa
   • Schemat VPLS
  5. Technologie wsparcia
   • ciemne włókna,
   • xWDM,
   • Ethernet over SDH,
   • Resilient Packet Ring (RPR)
  6. Koncepcja NGN
   • Motywacje wdrożeniowe
   • Typowe usługi NGN:
    • Ethernet Line (E-Line)
    • Ethernet LAN (E-LAN)
    • Ethernet Tree (E-Tree)
    • Ethernet Access (E-Access)
   • Wersje realizacyjne
  7. Gwarantowanie jakości oraz bezpieczeństwa usług
  8. Zintegrowane zarządzanie sieciami NGN
  9. Podsumowanie – perspektywy i strategie wdrożeń

Czas trwania

2 dni szkoleniowe

Koszt

2670 PLN + VAT

Metoda prowadzenia

Szkolenie jest prowadzone metodami aktywnymi z wykorzystaniem dynamiki grupy. Klasyczny wykład zastępowany jest w miarę możliwości dyskusją lub rozmową kierowaną, z wykorzystaniem przypadków z bogatego doświadczenia trenerów. Podstawowe metody szkolenia to: wykład, instruktaż, pokaz, prezentacje multimedialne, ćwiczenia, samodzielna praca. Szkolenie prowadzone jest w taki sposób, aby maksymalnie wyuczyć praktycznych umiejętności, możliwych do natychmiastowego zastosowania.

Wersja e-learningowa

Brak.

Do pobrania

Planowane realizacje