Zaproszenie do udziału w szkoleniu

„Migracja do sieci all-IP”

Cel szkolenia

Przestawiono kluczowe zagadnienia związane z ewolucją współczesnych sieci telekomunikacyjnych w kierunku pakietowych systemów internetowych. Uwzględniono zarówno wyzwania technologiczne, jak i usługowe oraz biznesowe, przedstawiono dostępne instrumentarium sprzętowe i funkcjonalne, omówiono znaczenie współpracy systemów stacjonarnych i mobilnych oraz wskazano najbardziej perspektywiczne kierunku rozwoju aplikacji użytkowych. W ramach analizy istotnych problemów i ich rozwiązań dla dostępnych technologii, dokonano przeglądu oczekiwanych efektów modyfikacji sieci, a także sformułowano wariantowe prognozy rozwoju na postawie najnowszych trendów. W ramach podsumowania, oprócz wniosków, przewidziano prezentację scenariuszy rozwojowych realizowanych przez reprezentatywnych operatorów światowych.

Program

 1. Wprowadzenie:
  • koncepcja sieci NGN, MNGN i NGA oraz infrastruktury GII;
  • kierunki migracji – idea sieci konwergentnej, migracja hybrydowa;
 2. Podstawowe wymagania i oczekiwania:
  • Integracja technologii informacyjnych (IT), operacyjnych (OT) i konsumenckich (CT) – wielowymiarowe perspektywy, potencjalne zagrożenia.
  • Wzrost pojemności sieci, wyższa przepustowość, wszechstronna połączalność, obniżka zużycia energii.
  • Powszechna komunikacja w celu monitorowania, zbierania informacji i sterowania urządzeniami oraz przedmiotami – wszechobecny dostęp, rosnąca presja kosztu.
  • Rozbudowane, wzbogacone usługi bezpiecznego dostarczania i wymiany danych.
 3. Architektura integracyjna:
  • technologie xDSL MetroEthernet oraz FTTH + xPON vs. bezprzewodowe (4 i 5G, WiMax, WiFi, LiFi…);
  • protokoły sieciowe MPLS/TCP/IP, SIP, DIAMETER – ocena przydatności, niezbędne zmiany i aktualizacje;
  • realizacje multiwarstwowe (IMS) vs. transportowe (softswitch) – przegląd i porównanie, ocena przydatności w aspekcie wymagań ewolucji;
  • system i schematy zarządzania: usługami, jakością, konfiguracją, danymi, obecnością, relacjami z otoczeniem…
  • aspekty bezpieczeństwa – istotne koncepcje, główne zagrożenia i przeciwdziałanie, protokoły, certyfikacja, dedykowane funkcje i zasoby.
 4. Usługi systemowe – zmiany zapotrzebowania na nowe aplikacje:
  • Internet rzeczy (IoT i NB-IoT):
   • Telekomunikacja służb publicznych – monitoring krytycznej infrastruktury.
   • Inteligentne miasta (dzielnice, ulice, budynki i mieszkania).
   • Systemy domowe – sieci AGD.
   • Telemedycyna i e-Health – rekordy medyczne w chmurze.
   • Sporty i gimnastyka rekreacyjna (fitness) – monitorowanie aktywności.
   • Motoryzacja – systemy ADAS – autonomiczne pojazdy, schematy V2V, V2R, V2I oraz V2X.
  • Internet i kino cyfrowe – realizacje HD, UHD i 3D.
  • Gry i aplikacje wideo – schematy poszerzonej/wirtualnej rzeczywistości.
  • Masowa obsługa urządzeń – schematy M2M.
  • Bezpieczeństwo publiczne – komunikacja w sytuacjach alarmowych – serwery w niepublicznej chmurze.
  • Usługi zorientowane kontekstowo.
 5. Przykłady operatorskich doświadczeń z migracją do struktur all-IP z uwzględnieniem krajów UE oraz USA, Kanady, Chin, Japonii
  • ewoluujący model rynku – motywacje aktywności firm operatorskich.
  • role dostawców: kapitału, dołączalności i usług partnerskich;
  • schematy biznesowe: aplikacje XaaS, współdzielenie infrastruktury, typy i tryby dołączalności, relacje wzbogacające ofertę własną i partnera.

Czas trwania

2 dni szkoleniowe

Koszt

2670 PLN + VAT

Metoda prowadzenia

Szkolenie jest prowadzone metodami aktywnymi z wykorzystaniem dynamiki grupy. Klasyczny wykład zastępowany jest w miarę możliwości dyskusją lub rozmową kierowaną, z wykorzystaniem przypadków z bogatego doświadczenia trenerów. Podstawowe metody szkolenia to: wykład, instruktaż, pokaz, prezentacje multimedialne, ćwiczenia, samodzielna praca. Szkolenie prowadzone jest w taki sposób, aby maksymalnie wyuczyć praktycznych umiejętności, możliwych do natychmiastowego zastosowania.

Wersja e-learningowa

Brak.

Do pobrania

Planowane realizacje