Zaproszenie do udziału w szkoleniu

„Nowoczesne schematy ethernetowe”

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy w zakresie schematów funkcjonowania, architektury sieciowej oraz zastosowań systemów opartych na specyfikacjach 802.x, z uwzględnieniem mechanizmów współpracy z klasycznymi rozwiązaniami sieci operatorskich.

Uczestnicy

Szkolenie adresowane jest do:

 • pracowników pionu planowania i rozwoju sieci,
 • administratorów sieci komputerowych,
 • pracowników, którzy chcą się przekwalifikować lub podnieść swoją wiedzę
  w zakresie współczesnych technik sieciowych,
 • specjalistów ds. aktywizacji zawodowej,
  handlowców przedsiębiorstw i sklepów branży elektronicznej,
 • wszystkich osób zainteresowanych współczesnymi technikami
  sieciowymi.

Program

  1. Wprowadzenie:
    • fazy rozwojowe,
    • istotne schematy i standardy.
  2. Przegląd technologii:
    • algorytm CSMA,
    • jednostki funkcjonalne,
    • protokoły STP i RSTP.
  3. Model odniesienia:
    • warstwa MAC,
    • poziom fizyczny,
    • kable i złącza.
  4. Specyfikacje interfejsów:
    • schemat klasyczny,
    • Fast i Gigabit Ethernet,
    • system 10 Gbit/s.
  5. Technologie sieci wirtualnych:
    • standard 802.1Q,
    • protokół GARP,
    • sterowanie jakością (802.1p).
  6. Zastosowania w sieciach publicznych:
    • system Metro,
    • VLAN,
    • transfer dalekosiężny (współpraca z xWDM, Ethernet over SDH, RPR).
  7. Podsumowanie:
    • znaczenie w sieciach nowej generacji (NGN),
    • perspektywy rozwoju technologii

Czas trwania

2 dni szkoleniowe

Koszt

2670 PLN + VAT

Metoda prowadzenia

Szkolenie jest prowadzone metodami aktywnymi z wykorzystaniem dynamiki grupy. Klasyczny wykład zastępowany jest w miarę możliwości dyskusją lub rozmową kierowaną, z wykorzystaniem przypadków z bogatego doświadczenia trenerów. Podstawowe metody szkolenia to: wykład, instruktaż, pokaz, prezentacje multimedialne, ćwiczenia, samodzielna praca. Szkolenie prowadzone jest w taki sposób, aby maksymalnie wyuczyć praktycznych umiejętności, możliwych do natychmiastowego zastosowania.

Wersja e-learningowa

Brak.

Do pobrania

Planowane realizacje