Zaproszenie do udziału w szkoleniu

„Nowoczesne sieci optyczne FTTH”

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy w zakresie nowoczesnych systemów optycznych, wykorzystywanych w sieciach dostępowych FTTH.

Uczestnicy

Szkolenie adresowane jest do:

 • pracowników pionu planowania i rozwoju sieci,
 • pracowników, którzy chcą się przekwalifikować lub podnieść swoją wiedzę w zakresie techniki xDSL i FITL,
 • specjalistów ds. aktywizacji zawodowej,
 • handlowców przedsiębiorstw i sklepów branży elektronicznej,
 • wszystkich osób zainteresowanych współczesnymi technikami dostępowymi.

Korzyści z udziału w szkoleniu

Uczestnicy szkolenia posiądą wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • Technik dostępu szerokopasmowego realizowanego z wykorzystaniem kabli miedzianych i światłowodowych
 • Stosowanych wariantów i struktur sieci FTTH
 • Elementów wchodzących w skład pasywnej sieci FTTH-PON
 • Wykorzystywanych standardów sieci FTTH-PON
 • Modernizacji sieci urządzeniami 10 Gbit/s
 • Sieci WDM-PON
 • Technik diagnostycznych infrastruktury pasywnej FTTH-PON

Program

  1. Dostęp szerokopasmowy miedziany i światłowodowy.
    • rodzaje sieci dostępowych
    • ograniczenia w sieciach miedzianych
    • sieci hybrydowe FTTN/FTTC/FTTB
    • sieci światłowodowe FTTH/FTTP
    • terminologia
  2. Warianty i struktury sieci FTTH.
    • sieci P2P
    • sieci PON z pasywnym rozgałęzianiem włókien światłowodowych
    • sieci WDM-PON
  3. Infrastruktura pasywna FTTH-PON i jej wybrane elementy.
    • włókna światłowodowe ITU-T G.652
    • włókna światłowodowe ITU-T G.657
    • kable dla sieci FTTH
    • splittery i filtry WDM
    • złącza, sznury i przełącznice światłowodowe
  4. Standardy sieci FTTH-PON i ich ewolucja.
    • cykl życia i wizja ewolucji sieci FTTH-PON
    • EPON
    • GPON
    • XGS-PON
    • 10G EPON
  5. Modernizacja sieci do standardu 10 Gbit/s.
    • kompatybilność spektralna i praca nakładkowa GPON/XGS-PON
    • perspektywy rynkowe XGS-PON i 10G EPON
  6. Sieci WDM-PON.
    • zalety zwielokrotnienia WDM
    • implementacje
    • perspektywy wdrożenia
  7. Diagnostyka infrastruktury pasywnej FTTH-PON.
    • specyfika utrzymania sieci PON
    • przyrządy pomiarowe
    • systemy monitoringu

Czas trwania

Szkolenie w trybie stacjonarnym: 2 dni

Szkolenie w trybie e-learningowym: 8 dni

Koszt

Szkolenie w trybie stacjonarnym: 2670 PLN + VAT

Szkolenie w trybie e-learningowym: 1470 PLN + VAT

Metoda prowadzenia

Szkolenie w trybie stacjonarnym

 • Szkolenie odbywa się w Ośrodku Szkolenia Instytutu Łączności, w Warszawie, ul. Szachowa 1.
 • Każdego dnia szkolenie trwa osiem godzin dydaktycznych – 45 min (łącznie 16 h).
 • Pierwszego dnia zajęcia rozpoczynają się o godzinie 10:00, a kończą o 17:15. Drugiego dnia zajęcia rozpoczynają się o godzinie 9:00, a kończą o 16:15.
 • Zajęcia pogrupowane są w cztery półtoragodzinne bloki, przedzielone dwoma przerwami kawowymi i lunchem.
 • Zajęcia mają formę wykładów, prezentacji konkretnych rozwiązań oraz moderowanej dyskusji z uczestnikami szkolenia.

Szkolenie w trybie e-learningowym

 • Szkolenie realizowane jest za pośrednictwem platformy e-learningowej Ośrodka Szkolenia Instytutu Łączności.
 • Szkolenie trwa osiem dni (od poniedziałku do poniedziałku następnego tygodnia)
 • Przez pierwszych pięć dni (poniedziałek – piątek), na platformie e-learningowej udostępniane są uczestnikom nagrania (filmy) z zarejestrowanymi wcześniej wykładami. Każdego dnia udostępniana jest nowa partia filmów szkoleniowych, przy czym filmy raz udostępnione pozostają dla uczestników dostępne do końca trwania szkolenia.
 • Przez pierwszych pięć dni (poniedziałek – piątek), na forum dyskusyjnym dostępnym w kursie animowana jest również przez prowadzącego dyskusja, na tematy poruszane w filmach wykładowych. Za pośrednictwem tego forum uczestnicy mają możliwość również zadawania pytań prowadzącemu.
 • Uczestnicy szkolenia mają dostęp do prezentacji (plików PDF) wykorzystywanych przez wykładowcę w trakcie szkolenia.
 • Weekend (sobota – niedziela) poświęcony jest na powtórzenie materiału.
 • Ósmego, ostatniego dnia szkolenia (poniedziałek) za pośrednictwem platformy e-learningowej przeprowadzony zostanie test sprawdzający wiedzę. Dostęp do testu możliwy będzie przez 30 godzin od momentu jego udostępnienia. Od momentu rozpoczęcia rozwiązywania testu (20 pytań, wielokrotnego wyboru) uczestnicy będą mieli 90 minut na jego rozwiązanie.
 • Uczestnicy, którzy pozytywnie zdadzą końcowy test sprawdzający wiedzę otrzymają certyfikat potwierdzający ukończenie kursu.
 • Żadna z aktywności w kursie nie odbywa się w czasie rzeczywistym, co oznacza, że uczestnicy mogą korzystać z kursu (w ramach przewidzianego jego czasu trwania – 8 dni), w dowolnym dogodnym dla siebie czasie.
 • Po ukończeniu kursu uczestnicy będą mieli dostęp do filmów z zarejestrowanymi wykładami przez czas nie krótszy niż 1 miesiąc.
 • Zobacz przykładowe nagranie z tego szkolenia

  Wersja e-learningowa

  Do pobrania

  Planowane realizacje