Zaproszenie do udziału w szkoleniu

„Nowoczesne usługi szerokopasmowe”

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy w zakresie zagadnień technicznych i standaryzacyjnych związanych z teorią i praktyką współczesnych technik i usług multimedialnych oraz ich funkcjonowania w nowoczesnych sieciach telekomunikacyjnych. Omówiona zostanie problematyka normalizacji, a także stan aktualny i perspektywy rozwoju usług multimedialnych w warunkach polskich.

Uczestnicy

Szkolenie adresowane jest do:

 • pracowników pionu planowania i rozwoju sieci,
 • administratorów sieci komputerowych,
 • pracowników, którzy chcą się przekwalifikować lub podnieść swoją wiedzę w zakresie współczesnych technik sieciowych,
 • specjalistów ds. aktywizacji zawodowej,
 • handlowców przedsiębiorstw i sklepów branży elektronicznej,
 • wszystkich osób zainteresowanych współczesnymi technikami sieciowymi.

Korzyści z udziału w szkoleniu

Uczestnicy szkolenia posiądą wiedzę w zakresie:

 • Nowoczesnych aplikacji usługowych
 • Kluczowych technologii sieciowych
 • Istotnych aspektów ewolucji sieci dostępowych
 • Technik przetwarzania sygnałów audio i wideo
 • Wybranych standardów przetwarzania sygnałów multimedialnych
 • Metodyki i schematów realizacji wideokonferencji w sieciach klasycznych i pakietowych
 • Nowoczesnych usług multimedialnych w sieciach internetowych
 • Zasad realizacji usług zintegrowanych w sieciach następnej generacji
 • Istotnych elementów usług interaktywnych

Program

  1. Wprowadzenie:
    • Aspekty oferowania nowoczesnych aplikacji usługowych.
  2. Technologie sieciowe – podstawowe standardy:
    • Eternet,
    • Internet,
    • Intranety,
    • Technika ATM.
  3. Ewolucja sieci dostępowych:
    • xDSL,
    • FITL,
    • UMTS,
    • Technika DWDM w sieciach dostępowych.
  4. Techniki przetwarzania sygnałów audio i wideo:
    • Przetwarzanie a/c,
    • Zasady kompresji sygnałów.
  5. Wybrane standardy przetwarzania sygnałów multimedialnych:
    • Klasy i obszary zastosowań systemów MPEG
  6. Metodyka i schematy realizacji wideokonferencji w sieciach klasycznych i pakietowych.
   • Usługi multimedialne w sieciach internetowych:
     • Telefonia IP,
     • Wideokonferencje,
     • Dostarczanie zawartości.
   • Realizacja usług zintegrowanych w sieciach następnej generacji (UMTS, ATM, Internet2).
    • Usługi interaktywne – związek z technologią i zapotrzebowaniem ruchowym.

   Czas trwania

   2 dni szkoleniowe

   Koszt

   2130 PLN + VAT

   Metoda prowadzenia

   Szkolenie jest prowadzone metodami aktywnymi z wykorzystaniem dynamiki grupy. Klasyczny wykład zastępowany jest w miarę możliwości dyskusją lub rozmową kierowaną, z wykorzystaniem przypadków z bogatego doświadczenia trenerów. Podstawowe metody szkolenia to: wykład, instruktaż, pokaz, prezentacje multimedialne, ćwiczenia, samodzielna praca. Szkolenie prowadzone jest w taki sposób, aby maksymalnie wyuczyć praktycznych umiejętności, możliwych do natychmiastowego zastosowania.

   Wersja e-learningowa

   Do pobrania

   Planowane realizacje