Zaproszenie do udziału w szkoleniu

„Optyczne sieci transportowe”

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy w zakresie architektury optycznych sieci transportowych, zasadniczych technik transmisyjnych stosowanych w sieciach transportowych, perspektyw rozwoju sieci transportowych.

Uczestnicy

Szkolenie adresowane jest do:

 • pracowników pionu planowania i rozwoju sieci,
 • pracowników, którzy chcą się przekwalifikować lub podnieść swoją wiedzę w zakresie techniki światłowodowej,
 • specjalistów ds. aktywizacji zawodowej,
 • handlowców przedsiębiorstw i sklepów branży elektronicznej,
 • wszystkich osób zainteresowanych współczesnymi technikami światłowodowymi.

Korzyści z udziału w szkoleniu

Uczestnicy szkolenia posiądą wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • Architektury optycznych sieci transportowych,
 • Systemu SDH i techniki ATM,
 • Problemów związanych ze współpracą sieci z komutacją kanałów z sieciami pakietowymi,
 • Perspektyw rozwoju technik transmisyjnych w optycznych sieciach transportowych,
 • Wykorzystania analogowych łączy światłowodowych dla systemów CATV.

Program

  1. Architektura optycznych sieci transportowych w odniesieniu do modelu OSI,
  2. System SDH i możliwości sieci wykorzystującej technikę ATM,
  3. Problemy współpracy sieci komutacji kanałów z siecią komutacji pakietów,
  4. Perspektywy rozwoju technik transmisyjnych w optycznych sieciach transportowych,
  5. Analogowe łącza światłowodowe dla systemów CATV.

Czas trwania

2 dni szkoleniowe

Koszt

2130 PLN + VAT

Metoda prowadzenia

Szkolenie jest prowadzone metodami aktywnymi z wykorzystaniem dynamiki grupy. Klasyczny wykład zastępowany jest w miarę możliwości dyskusją lub rozmową kierowaną, z wykorzystaniem przypadków z bogatego doświadczenia trenerów. Podstawowe metody szkolenia to: wykład, instruktaż, pokaz, prezentacje multimedialne, ćwiczenia, samodzielna praca. Szkolenie prowadzone jest w taki sposób, aby maksymalnie wyuczyć praktycznych umiejętności, możliwych do natychmiastowego zastosowania.

Wersja e-learningowa

Brak.

Do pobrania

Planowane realizacje