Zaproszenie do udziału w szkoleniu

„Pasywna InterModulacja (PIM)
w torach transmisyjnych”

Cel szkolenia

W sieciach transmisji bezprzewodowych złożenie sygnałów wysokiej częstotliwości i dużej mocy razem z odbiornikami o wysokiej czułości spowodowało pojawienie się nieoczekiwanych problemów związanych z pasywną intermodulacją (Passive InterModulation).

PIM staje się poważnym problemem kiedy linia przesyłowa (feeder, jumper) jest dzielona pomiędzy wielonośny sygnał dużej mocy (od nadajnika do anteny), a sygnał odbierany (od anteny do odbiornika). Wówczas produkty intermodulacyjne sygnałów TX wpadają od pasm odbiorników RX znacznie degradując jakość transmisji.

Sprawa komplikuje się jeszcze bardziej gdy linie przesyłowe dzielone są pomiędzy systemy pracujące w różnych pasmach częstotliwości.

W tej rzeczywistości zrozumienie fenomenu PIM staje się kluczowe, a zastosowanie odpowiednich komponentów specyfikowanych pod kątem PIM oraz reguł instalacyjnych i pomiarowych zapobiegających degradacji jakości transmisji staje się niezbędne do zapewnienia poprawności funkcjonowania stacji bazowych (BTS, RRU).

Uczestnicy

Szkolenie adresowane jest do Operatorów Sieci Komórkowych oraz współpracujących z nimi firm instalatorskich.

Program

  1. Pomiary stosowane przy odbiorach instalacji GSM.
  2. Sitemater a pomiar PIM.
  3. PIM – definicja, paramerty, jednostki.
  4. PIM – wpływ na jakość transmisji.
  5. PIM – metodologia pomiaru.
  6. PIM – sprzęt pomiarowy.
  7. PIM – przykłady z praktyki.
  8. PIM – prezentacja sprzętu pomiarowego
  9. PIM – praktyczna prezentacja pomiarów i obsługi sprzętu pomiarowego.

Czas trwania

2 dni szkoleniowe

Koszt

2670 PLN + VAT

Metoda prowadzenia

Szkolenie jest prowadzone metodami aktywnymi z wykorzystaniem dynamiki grupy. Klasyczny wykład zastępowany jest w miarę możliwości dyskusją lub rozmową kierowaną, z wykorzystaniem przypadków z bogatego doświadczenia trenerów. Podstawowe metody szkolenia to: wykład, instruktaż, pokaz, prezentacje multimedialne, ćwiczenia, samodzielna praca. Szkolenie prowadzone jest w taki sposób, aby maksymalnie wyuczyć praktycznych umiejętności, możliwych do natychmiastowego zastosowania.

Wersja e-learningowa

Brak.

Do pobrania

Planowane realizacje