Zaproszenie do udziału w szkoleniu

„Podstawy adresacji IP”

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z klasami adresacji IP w wersji 4, podziałami i grupowanie adresów, adresacją prywatną oraz z zasadami projektowania przydziałów adresów IP.

Uczestnicy

Szkolenie adresowane jest do:

 • dostawców i sprzedawców usług internetowych,
 • techników, inżynierów telekomunikacji z kadry kierowniczej i zarządzania oraz ze służb: rozwojowych, projektowych, inwestycyjnych, inżynierii ruchu i eksploatacji urządzeń i sieci
 • wszystkich osób zainteresowanych nowoczesnymi sieciami i technologiami internetowymi

Program

  1. Klasy adresów,
  2. Maski podsieci o stałej długości,
  3. Maski podsieci o zmiennej długości
  4. Bezklasowy ruting międzydomenowy,
  5. Adresy prywatne,
  6. Ćwiczenia praktyczne z zakresu tworzenia podsieci i supersieci,
  7. NAT,
  8. Dyskusja przykładowego projektu.

Czas trwania

2 dni szkoleniowe

Koszt

2670 PLN + VAT

Metoda prowadzenia

Autorskie połączenie wykładów, ćwiczeń i przede wszystkim praktycznych warsztatów.

Wersja e-learningowa

Brak.

Do pobrania

Planowane realizacje