Zaproszenie do udziału w szkoleniu

„Podstawy gospodarki częstotliwościowej”

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest omówienie kluczowych zagadnień związanych z gospodarką częstotliwościową.

Uczestnicy

Szkolenie adresowane jest do pracowników administracji publicznej oraz inżynierów zajmujących się zagadnieniami związanymi z widmem radiowym.

Program

  1. FALE I CZĘSTOTLIWOŚCI RADIOWE
   • Podstawowe definicje i określenia
   • Widmo częstotliwości radiowych
   • Sposoby wykorzystywania widma radiowego
  2. WSTĘP DO KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ
   • Podstawowe definicje i określenia
   • Rodzaje zakłóceń radioelektrycznych
   • Zakłócenia a zaburzenia radioelektryczne
   • Podstawowe akty prawne dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej
  3. GOSPODARKA CZĘSTOTLIWOŚCIOWA – zasady i procedury
   • Międzynarodowe regulacje prawne
    • Światowe Konferencje Radiokomunikacyjne
    • Regulamin Radiokomunikacyjny
    • Podstawowe procedury w zarządzaniu częstotliwościami
    • Instrumenty niezbędne do zarządzania częstotliwościami
   • Polskie przepisy prawne
    • Zarządzanie częstotliwościami radiowymi przed rokiem 1990
    • Gospodarka częstotliwościowa po roku 1990
  4. PRZEZNACZENIE CZĘSTOTLIWOŚCI
   • Przeznaczenia częstotliwości w Regulaminie Radiokomunikacyjnym ITU
   • Europejska wspólna tablica przeznaczeń częstotliwości ECA
   • Polska Krajowa Tablica Przeznaczeń Częstotliwości
  5. PLANOWANIE I REZERWACJA CZĘSTOTLIWOŚCI
   • Zagospodarowanie częstotliwości – plany
   • Koordynacja wykorzystywania częstotliwości
    • Koordynacja wewnątrzkrajowa
    • Koordynacja transgraniczna
  6. PRZYDZIAŁ CZĘSTOTLIWOŚCI
   • Procedury stosowane w przydziałach częstotliwości
   • Ogólne zasady przydzielania częstotliwości
  7. SŁUŻBY RADIOKOMUNIKACYJNE
   • Klasyfikacja ogólna
   • Radiokomunikacyjna służba ruchoma lądowa
   • Radiokomunikacyjna służba ruchoma lotnicza
   • Radiokomunikacyjna służba ruchoma morska
   • Służby ruchome lotnicze i morskie
   • Radiokomunikacyjna służba stała
   • Radiokomunikacyjne służby satelitarne
   • Radiokomunikacyjne służby naukowe i operacyjne
   • Radiokomunikacyjne służby amatorskie
   • Radiodyfuzja
    • Radiodyfuzja naziemna
    • Radiodyfuzja satelitarna
   • Radioastronomia
  8. INSTYTUCJE ZARZĄDZAJĄCE CZĘSTOTLIWOŚCIAMI RADIOWYMI
   • Międzynarodowe
   • Polskie
    • Historyczne
    • Obecne

Czas trwania

2 dni szkoleniowe

Koszt

2670 PLN + VAT

Metoda prowadzenia

Szkolenie jest prowadzone metodami aktywnymi z wykorzystaniem dynamiki grupy. Klasyczny wykład zastępowany jest w miarę możliwości dyskusją lub rozmową kierowaną, z wykorzystaniem przypadków z bogatego doświadczenia trenerów. Podstawowe metody szkolenia to: wykład, instruktaż, pokaz, prezentacje multimedialne, ćwiczenia, samodzielna praca. Szkolenie prowadzone jest w taki sposób, aby maksymalnie wyuczyć praktycznych umiejętności, możliwych do natychmiastowego zastosowania.

Wersja e-learningowa

Brak.

Do pobrania

Planowane realizacje