Zaproszenie do udziału w szkoleniu

„Podstawy lokalnych
sieci komputerowych (LAN)”

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu protokołów sieciowych, standardów okablowania, poczty elektronicznej, urządzeń stosowanych w sieciach LAN, routingu, konfiguracji sieci, bezpieczeństwa w sieciach lokalnych, przyłączania stacji do sieci i instalacji oprogramowania.

Uczestnicy

Szkolenie adresowane jest do:

 • Początkujących administratorów,
 • Użytkowników lokalnych sieci komputerowych,
 • Pracowników, którzy chcą się przekwalifikować lub podnieść swoją wiedzę w zakresie lokalnych sieci komputerowych,
 • Małych i średnich przedsiębiorców,
 • Specjalistów ds. aktywizacji zawodowej,
 • Osób planujących otwarcie własnych mikroprzedsiębiorstw,
 • Handlowców przedsiębiorstw i sklepów branży informatycznej,
 • Inżynierów zajmujących się problematyką lokalnych sieci komputerowych.

Program

  1. Wprowadzenie do TCP/IP:
    • Podstawowe pojęcia,
    • Model ISO-OSI,
    • Model TCP/IP.
  2. Adresy IPv4:
    • Rozwój przestrzeni adresowej
    • Struktura adresu IPv4
    • Hierarchia przestrzeni adresowej
    • Maska
    • Adresy sieci
    • Adres rozgłoszeniowy
    • Klasy adresów
    • Adresy prywatne
    • Translacja adresów
    • Brama domyślna
  3. Adresacja logiczna w sieciach IP:
    • Podział sieci IPv4 na podsieci z maską o stałej długości
    • Podział sieci IPv4 na podsieci z maską o zmiennej długości
    • Tworzenie podsieci – ćwiczenia
    • FLSM i VLSM
  4. Adresy IPv6:
    • Struktura adresu IPv6,
    • Uproszczenie zapisu adresu IPv6
    • Prefiks IPv6
    • Adresy unicast (GUA i LLA), multicast i anycast
    • Adresy globalne
    • Adresy łącza lokalnego
    • Adresy prywatne
    • Podsieci w IPv6
  5. Komunikacja w sieci lokalnej:
    • Model OSI a Ethernet,
    • Podwarstwy LLC i MAC
    • Sterowanie dostępem do medium
    • Budowa ramki Ethernet
    • Adresy MAC
    • Przełączniki
     • Zasady działania
     • Tablice przełączania
    • Wirtualne sieci lokalne
     • Istota i korzyści z implementacji
     • Rodzaje sieci VLAN
     • Łącza typu trunk
     • Znakowanie ramek
     • Natywne sieci VLAN i znakowanie 802.1Q
  6. Protokoły rutowalne i protokoły rutingu:
    • Protokoły rutowalne i nierutowalne,
    • Protokoły rutingu
     • Klasyfikacja protokołów rutingu
     • Zbieżność
     • Trasy statyczne
     • Trasy domyślne
     • Ruting dynamiczny
     • Metryka ścieżki
     • Protokoły wektora odległości
     • Problem pętli rutingu
     • Protokoły stanu łącza
  7. Komunikacja pomiędzy aplikacjami:
    • Usługi warstwy transportowej,
    • Multipleksacja i demultipleksacja
    • Bezpołączeniowy protokół transportowy (UDP)
    • Połączeniowy protokół transportowy (TCP)
  8. Wybrane protokoły wspomagające komunikację w sieciach IP:
    • NAT
    • DHCP
    • DNS

Czas trwania

Szkolenie w trybie stacjonarnym: 3 dni

Szkolenie w trybie e-learningowym: 8 dni

Koszt

Szkolenie w trybie stacjonarnym: 3270 PLN + VAT

Szkolenie w trybie e-learningowym: 2400 PLN + VAT

Metoda prowadzenia

Szkolenie w trybie stacjonarnym

 • Szkolenie odbywa się w Ośrodku Szkolenia Instytutu Łączności, w Warszawie, ul. Szachowa 1.
 • Każdego dnia szkolenie trwa osiem godzin dydaktycznych – 45 min (łącznie 16 h).
 • Pierwszego dnia zajęcia rozpoczynają się o godzinie 10:00, a kończą o 17:15. Drugiego i trzeciego dnia zajęcia rozpoczynają się o godzinie 9:00, a kończą o 16:15.
 • Zajęcia pogrupowane są w cztery półtoragodzinne bloki, przedzielone dwoma przerwami kawowymi i lunchem.
 • Zajęcia mają formę wykładów, prezentacji konkretnych rozwiązań oraz moderowanej dyskusji z uczestnikami szkolenia.

Szkolenie w trybie e-learningowym

 • Szkolenie realizowane jest za pośrednictwem platformy e-learningowej Ośrodka Szkolenia Instytutu Łączności.
 • Szkolenie trwa osiem dni (od poniedziałku do poniedziałku następnego tygodnia)
 • Przez pierwszych pięć dni (poniedziałek – piątek), na platformie e-learningowej udostępniane są uczestnikom nagrania (filmy) z zarejestrowanymi wcześniej wykładami. Każdego dnia udostępniana jest nowa partia filmów szkoleniowych, przy czym filmy raz udostępnione pozostają dla uczestników dostępne do końca trwania szkolenia.
 • Przez pierwszych pięć dni (poniedziałek – piątek), na forum dyskusyjnym dostępnym w kursie animowana jest również przez prowadzącego dyskusja, na tematy poruszane w filmach wykładowych. Za pośrednictwem tego forum uczestnicy mają możliwość również zadawania pytań prowadzącemu.
 • Uczestnicy szkolenia mają dostęp do prezentacji (plików PDF) wykorzystywanych przez wykładowcę w trakcie szkolenia.
 • Weekend (sobota – niedziela) poświęcony jest na powtórzenie materiału.
 • Ósmego, ostatniego dnia szkolenia (poniedziałek) za pośrednictwem platformy e-learningowej przeprowadzony zostanie test sprawdzający wiedzę. Dostęp do testu możliwy będzie przez 30 godzin od momentu jego udostępnienia. Od momentu rozpoczęcia rozwiązywania testu (20 pytań, wielokrotnego wyboru) uczestnicy będą mieli 90 minut na jego rozwiązanie.
 • Uczestnicy, którzy pozytywnie zdadzą końcowy test sprawdzający wiedzę otrzymają certyfikat potwierdzający ukończenie kursu.
 • Żadna z aktywności w kursie nie odbywa się w czasie rzeczywistym, co oznacza, że uczestnicy mogą korzystać z kursu (w ramach przewidzianego jego czasu trwania – 8 dni), w dowolnym dogodnym dla siebie czasie.
 • Po ukończeniu kursu uczestnicy będą mieli dostęp do filmów z zarejestrowanymi wykładami przez czas nie krótszy niż 1 miesiąc.
 • Zobacz przykładowe nagranie z tego szkolenia

  Wersja e-learningowa

  Do pobrania

  Planowane realizacje