Zaproszenie do udziału w szkoleniu

„Wprowadzenie do routingu
w sieciach TCP/IP”

Cel szkolenia

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z podstawami routingu w sieciach teleinformatycznych korzystających z protokołu IP w wersji 4. Tematyka szkolenia będzie obejmować podstawowe zagadnienia routingu w sieciach korzystających ze stosu protokołów TCP/IP. Przedstawione zostaną protokoły powszechnie stosowane w sieciach heterogenicznych tj. RIP czy OSPF. W czasie zajęć laboratoryjnych kursanci zapoznają się z konfiguracją wybranych protokołów w routerach firmy Cisco Systems.

Uczestnicy

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się uruchamianiem i utrzymaniem lokalnych sieci komputerowych. Adresatami kursu mogą być również osoby zawodowo związane z wdrażaniem technologii IP oraz integratorzy telekomunikacyjni.

Program

  1. Wyjaśnienie podstawowych pojęć tj. tablica routingu czy proces routingu
  2. Routing statyczny
  3. Klasyfikacja protokołów routingu
  4. Protokół Routing Information Protocol (RIP) wersja 1 i 2
  5. Podstawy protokołu Open Shortest Path First (OSPF) w wersji 2
  6. Podstawy konfiguracji routerów firmy Cisco Systems

Czas trwania

3 dni szkoleniowe

Koszt

3270 PLN + VAT

Metoda prowadzenia

Wykład i ćwiczenia laboratoryjne.

Wersja e-learningowa

Brak.

Do pobrania

Planowane realizacje