Zaproszenie do udziału w szkoleniu

„Projektowanie i wdrażanie rozwiązań OLAP
w oparciu o Microsoft SQL Server
Analysis Services”

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest nabycie praktycznych umiejętności projektowania i wdrażania rozwiązań OLAP w oparciu o Microsoft SQL Server Analysis Services.

Uczestnicy

Szkolenie adresowane jest do:

 • kadry kierowniczej
 • członków zespołów wdrożeniowych
 • specjalistów i administratorów IT
 • analityków
 • miłośników Business Intelligence

Korzyści z udziału w szkoleniu

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili:

 • projektować struktury wielowymiarowe
 • wdrażać kostki OLAP
 • analizować dane odpytując kostki wielowymiarowe

Program

  1. Wprowadzenie do zagadnienia struktur wielowymiarowych
    • Struktury wielowymiarowe
    • Koncepcja kostek OLAP
  2. Zapoznanie z narzędziem Analysis Services
    • Architektura I komponenty Analysis Services
  3. Podstawy tworzenia kostek OLAP
    • Budowanie wymiarów za pomocą edytora wymiarów
    • Konfiguracja właściwości wymiarów
    • Tworzenie połączeń między wymiarami
    • Praca z miarami i grupami miar
    • Konfiguracja wyświetlania miar
    • Tworzenie hierarchii
  4. Zaawansowane tworzenie kostek OLAP
    • Analiza i optymalizacja magazynu kostek
    • Tworzenie partycji
    • Wdrażanie kalkulacji
    • Tworzenie akcji
    • Wdrażanie drillthrough
  5. Korzystanie z kostek OLAP
    • Odpytywanie kostek OLAP w BIDS
    • Odpytywanie kostek OLAP w SQL Server Management Studio
    • Stosowanie tabel przestawnych w arkuszu kalkulacyjnym

Czas trwania

2 dni szkoleniowe

Koszt (brutto)

Szkolenie organizowane wyłącznie dla grup zamkniętych.

Metoda prowadzenia

Wykład i zajęcia praktyczne.

Wersja e-learningowa

Brak.

Do pobrania

Planowane realizacje

Subskrybuj nasz Newsletter

Otrzymasz dostęp do darmowych materiałów szkoleniowych
i nie przegapisz żadnej z istotnych naszych inicjatyw.