Zaproszenie do udziału w szkoleniu

„Projektowanie Świata Obiektów
w SAP Business Objects Desiner”

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest nabycie praktycznych umiejętności budowania świata obiektów w SAP Business Objects Desiner.

Uczestnicy

Szkolenie adresowane jest do:

  • członków zespołów wdrożeniowych
  • specjalistów i administratorów IT

Korzyści z udziału w szkoleniu

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili:

 • tworzyć Światy Obiektów za pomocą kreatora w aplikacji SAP BO Designer
 • manualnie projektować Światy Obiektów od podstaw
 • konstruować miary, hierarchie i listy wartości
 • rozwiązywać problemy pętli
 • zastosować dobre praktyki projektowania Światów Obiektów

Program

  1. Wprowadzenie do projektowania Światów Obiektów SAP BusinessObjects Designer
    • Światy Obiektów
    • Logowanie do aplikacji
  2. Tworzenie Światów Obiektów
    • Prosty Świat za pomocą kreatora
    • Świat Obiektów manualnie
     • Nowy Świat
     • Dodawanie tabel
     • Dodawanie połączeń między tabelami i ich rodzaje
     • Sprawdzanie poprawności
     • Tworzenie klas
     • Dodawanie obiektów i rodzaje obiektów
     • Konstrukcja miar
     • Tworzenie hierarchii
     • Dodawanie i nakładanie filtrów
     • Eksport i import Świata Obiektów
     • Listy wartości i pliki LOV
     • Dokumentowanie Świata Obiektów
     • Nakładanie ograniczeń dostępu i zarządzanie nimi
  3. Rozwiązywanie problemów z pętlami
    • Definicja pętli
    • Tworzenie kontekstów
    • Aliasy i tabele pochodne
    • Tworzenie złącz skrótu
  4. Dobre praktyki wspomagające tworzenie Świata Obiektów

Czas trwania

1 dzień szkoleniowy

Koszt (brutto)

Szkolenie organizowane wyłącznie dla grup zamkniętych.

Metoda prowadzenia

Szkolenie jest prowadzone metodami aktywnymi z wykorzystaniem dynamiki grupy. Klasyczny wykład zastępowany jest w miarę możliwości dyskusją lub rozmową kierowaną, z wykorzystaniem przypadków z bogatego doświadczenia trenerów. Podstawowe metody szkolenia to: wykład, instruktaż, pokaz, prezentacje multimedialne, ćwiczenia, samodzielna praca. Szkolenie prowadzone jest w taki sposób, aby maksymalnie wyuczyć praktycznych umiejętności, możliwych do natychmiastowego zastosowania.

Wersja e-learningowa

Brak.

Do pobrania

Planowane realizacje

Subskrybuj nasz Newsletter

Otrzymasz dostęp do darmowych materiałów szkoleniowych
i nie przegapisz żadnej z istotnych naszych inicjatyw.