Zaproszenie do udziału w szkoleniu

„Protokoły synchronizacji PTP i SyncE”

Cel szkolenia

Szkolenie stanowi przegląd mechanizmów uzgadniania podstawy czasu i częstotliwości w operatorskiuch systemach pakietowych. Oprócz szczegółowej prezentacji standardowych rozwiązań, uwzględniono również zaznajomienie z powodami ich implementacji i obszarami stosowania oraz rolą we współczesnych sieciach telekomunikacyjnych, także w kontekście współpracy z istniejącą warstwą transportową (PDH, SDH, OTN, Ethernet).

Program

  • Wprowadzenie
   • czas i synchronizm w telekomunikacji,
   • uwarunkowania sieciowe, schematy komunikowania,
   • przyczyny opracowania i korzyści użytkowe.
  • Protokół PTP (Precision Time Protocol)
   • Standard IEEE 1588: koncepcja funkcjonalna, obszary stosowania,
   • Architektura systemowa: hierarchia zegarów, topologie łączy i przepływy,
   • Algorytmy synchronizacji, wiadomości, automat protokołu,
   • Profile systemowe, aplikacje.
  • Schemat SyncE (Synchronous Ethernet)
   • Specyfika sieci IP i Eth,
   • Standaryzacja, struktura systemu,
   • Elementy sieciowe, interfejsy, dystrybucja zegara, zakłócenia,
   • Planowanie sieci, możliwości operacyjne,
  • SyncE vs. IEEE 1588
   • porównanie – właściwości, obszar stosowania, kooperacja.
  • Realizacje praktyczne
   • systemy mobilne 4/5G,
   • interfejsy z PDH, SDH, OTN.
  • Podsumowanie
   • zastosowania w sieciach komunikacji maszynowej MTC/MTM i realizacjach Internetu rzeczy IoT.

Czas trwania

2 dni szkoleniowe

Koszt

2130 PLN + VAT

Metoda prowadzenia

Szkolenie jest prowadzone metodami aktywnymi z wykorzystaniem dynamiki grupy. Klasyczny wykład zastępowany jest w miarę możliwości dyskusją lub rozmową kierowaną, z wykorzystaniem przypadków z bogatego doświadczenia trenerów. Podstawowe metody szkolenia to: wykład, instruktaż, pokaz, prezentacje multimedialne, ćwiczenia, samodzielna praca. Szkolenie prowadzone jest w taki sposób, aby maksymalnie wyuczyć praktycznych umiejętności, możliwych do natychmiastowego zastosowania.

Wersja e-learningowa

Brak.

Do pobrania

Planowane realizacje

Subskrybuj nasz Newsletter

Otrzymasz dostęp do darmowych materiałów szkoleniowych
i nie przegapisz żadnej z istotnych naszych inicjatyw.