Zaproszenie do udziału w szkoleniu

„Raportowanie i analiza danych
na platformie SAP Business Objects
Desctop Intelligence”

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest wykształcenie praktycznych umiejętności raportowania na platformie SAP Business Objects Desctop Intelligence.

Uczestnicy

Szkolenie adresowane jest do:

  • członków zespołów wdrożeniowych
  • specjalistów i administratorów IT
  • analityków
  • kontrolerów
  • codziennych konsumentów raportów
  • miłośników Business Intelligence

Korzyści z udziału w szkoleniu

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili:

 • sprawne poruszać się po aplikacji Desktop Intelligence
 • tworzyć nowe zapytania i raporty
 • formatować, sortować dane na raporcie
 • tworzyć sekcje, filtry i własne formuły
 • dodawać monity ograniczające dane

Program

  1. Podstawy użytkowania aplikacji Desktop Intelligence
    • Logowanie do aplikacji
    • Otwieranie i odświeżanie raportów
    • Tworzenie nowych raportów
    • Generowanie zapytań
    • Szablony raportów
    • Formatowanie tabel
    • Tworzenie i formatowanie wykresów
    • Tworzenie sekcji
    • Formatowanie danych
    • Tworzenie zakładek
    • Zapisywanie i eksport raportów
  2. Zaawansowane raportowanie i analiza danych
    • Generowanie alertów
    • Dodawanie filtrów
    • Sortowanie danych
    • Edycja zapytania
    • Grupowanie danych i automatyczne podsumowania
    • Korzystanie z edytora formuł i predefiniowanego zestawu funkcji
    • Przekroje i rzuty
    • Tworzenie monitów
  3. Ćwiczenia

Czas trwania

2 dni szkoleniowe

Koszt (brutto)

Szkolenie organizowane wyłącznie dla grup zamkniętych.

Metoda prowadzenia

Wykład i zajęcia praktyczne.

Wersja e-learningowa

Brak.

Do pobrania

Planowane realizacje

Subskrybuj nasz Newsletter

Otrzymasz dostęp do darmowych materiałów szkoleniowych
i nie przegapisz żadnej z istotnych naszych inicjatyw.