Zaproszenie do udziału w szkoleniu

„Raportowanie i analiza danych
na platformie SAP Business Objects
– narzędzia dodatkowe”

Cel szkolenia

Celem szkolenia zaznajomienie uczestników z narzędziami Web Inteligence Rich Client, Life Office Voyager oraz Dashboard Builder.

Uczestnicy

Szkolenie adresowane jest do:

  • członków zespołów wdrożeniowych
  • specjalistów i administratorów IT
  • analityków
  • kontrolerów
  • codziennych konsumentów raportów
  • miłośników Business Intelligence

Korzyści z udziału w szkoleniu

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili:

 • tworzyć raporty w narzędziu Rich Client i eksportować je do portalu InfoView
 • posługiwać się narzędziem Voyager do analizy danych wielowymiarowych
 • tworzyć analityki i kokpity menedżerskie w narzędziu Dashboard Builder
 • wyświetlać i analizować raporty w narzędziach pakietu Microsoft Office dzięki Live Office

Program

  1. Raportowanie w narzędziu Web Intelligence Rich Client
    • Logowanie do klienta
    • Import raportów z systemu
    • Tworzenie raportów na podstawie źródeł lokalnych
    • Tworzenie raportów na podstawie Świata Obiektów
    • Tworzenie raportów na podstawie wielu źródeł
    • Zapis dokumentu na dysku
    • Eksport raportu do systemu
  2. Narzędzie Live Office i integracja SAP BO z pakietem MS Office
    • Wstawianie raportu Web Intelligence do dokumentu
    • Wstawianie danych z nowego zapytania do dokumentu
  3. Analiza danych w narzędziu Voyager
    • Tworzenie nowej przestrzeni roboczej
    • Tworzenie połączeń do kostek OLAP
    • Wyświetlanie danych z kostki
    • Dodawanie miar i wymiarów
    • Zamiana wierszy i kolumn
    • Formatowanie danych
    • Wstawianie i formatowanie wykresów
    • Wstawianie nowych macierzy
    • Sortowanie danych
    • Ograniczanie danych za pomocą filtrów
    • Wstawianie rankingów
    • Tworzenie sum, średnich i agregacji
    • Dodawanie wyliczeń i kalkulacji
    • Wyróżnianie wyjątków
    • Drążenie danych
    • Tworzenie połączeń do raportów
  4. Kokpity menedżerskie w narzędziu Dashboard Builder
    • Tworzenie nowego kokpitu
    • Tworzenie analityk
    • Rodzaje analityk
    • Konfiguracja analityk
    • Dodawanie obiektów do kokpitu
    • Zmiana układu strony kokpitu
  5. Ćwiczenia

Czas trwania

1 dzień szkoleniowy

Koszt (brutto)

Szkolenie organizowane wyłącznie dla grup zamkniętych.

Metoda prowadzenia

Szkolenie jest prowadzone metodami aktywnymi z wykorzystaniem dynamiki grupy. Klasyczny wykład zastępowany jest w miarę możliwości dyskusją lub rozmową kierowaną, z wykorzystaniem przypadków z bogatego doświadczenia trenerów. Podstawowe metody szkolenia to: wykład, instruktaż, pokaz, prezentacje multimedialne, ćwiczenia, samodzielna praca. Szkolenie prowadzone jest w taki sposób, aby maksymalnie wyuczyć praktycznych umiejętności, możliwych do natychmiastowego zastosowania.

Wersja e-learningowa

Brak.

Do pobrania

Planowane realizacje

Subskrybuj nasz Newsletter

Otrzymasz dostęp do darmowych materiałów szkoleniowych
i nie przegapisz żadnej z istotnych naszych inicjatyw.