Zaproszenie do udziału w szkoleniu

„Raportowanie i analiza danych
na platformie SAP Business Objects
Web Intelligence”

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest wykształcenie praktycznych umiejętności raportowania na platformie SAP Business Objects Web Intelligence.

Uczestnicy

Szkolenie adresowane jest do:

  • członków zespołów wdrożeniowych
  • specjalistów i administratorów IT
  • analityków
  • kontrolerów
  • codziennych konsumentów raportów
  • miłośników Business Intelligence

Korzyści z udziału w szkoleniu

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili:

 • sprawne poruszać się w portalu InfoView
 • używać narzędzia Web Intelligence do tworzenia, formatowania i dystrybuowania zaawansowanych raportów

Program

  1. Wprowadzenie do raportowania SAP BusinessObjects
    • Logowanie do portalu InfoView
    • Poruszanie się po portalu
  2. Projektowanie raportów przy pomocy BusinessObjects Web Intelligence
    • Tworzenie raportów
    • Wstawianie i formatowanie tabel
    • Formatowanie danych
    • Edycja zapytania
    • Sortowanie danych na raporcie
    • Ograniczanie danych poprzez filtry
    • Tworzenie rankingów danych
    • Wstawianie i formatowanie wykresów
    • Tworzenie zakładek
    • Zapisywanie i eksport raportów do plików
  3. Ćwiczenia
   • Zaawansowane raportowanie i analiza danych przy użyciu BusinessObjects Web Intelligence
     • Drążenie danych
     • Grupowanie danych w tabeli
     • Wstawianie automatycznych podsumowań
     • Organizacja danych wg sekcji
     • Tworzenie wyliczeń przy użyciu edytora formuł
     • Predefiniowany zestaw funkcji
     • Generowanie czujek
     • Śledzenie danych
     • Konstrukcja hiperłączy do innych raportów
     • Harmonogramowanie i dystrybucja raportów
   • Ćwiczenia

  Czas trwania

  2 dni szkoleniowe

  Koszt (brutto)

  Szkolenie organizowane wyłącznie dla grup zamkniętych.

  Metoda prowadzenia

  Szkolenie jest prowadzone metodami aktywnymi z wykorzystaniem dynamiki grupy. Klasyczny wykład zastępowany jest w miarę możliwości dyskusją lub rozmową kierowaną, z wykorzystaniem przypadków z bogatego doświadczenia trenerów. Podstawowe metody szkolenia to: wykład, instruktaż, pokaz, prezentacje multimedialne, ćwiczenia, samodzielna praca. Szkolenie prowadzone jest w taki sposób, aby maksymalnie wyuczyć praktycznych umiejętności, możliwych do natychmiastowego zastosowania.

  Wersja e-learningowa

  Brak.

  Do pobrania

  Planowane realizacje

  Subskrybuj nasz Newsletter

  Otrzymasz dostęp do darmowych materiałów szkoleniowych
  i nie przegapisz żadnej z istotnych naszych inicjatyw.