Zaproszenie do udziału w szkoleniu

„Raportowanie i analiza danych
w oparciu o Microsoft SQL Server
Reporting Services”

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest nabycie praktycznych umiejętności raportowania i analizy danych w oparciu o Microsoft SQL Server Reporting Services.

Uczestnicy

Szkolenie adresowane jest do:

  • członków zespołów wdrożeniowych
  • specjalistów i administratorów IT
  • analityków
  • kontrolerów
  • codziennych konsumentów raportów
  • miłośników Business Intelligence

Korzyści z udziału w szkoleniu

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili:

 • używać narzędzia BIDS oraz Report Builder do tworzenia, formatowania oraz dystrybuowania zaawansowanych raportów
 • tworzyć modele raportów
 • zarządzać raportami

Program

  1. Wprowadzenie do SQL Server Reporting Services
    • Omówienie usługi
    • Wady i zalety
    • Wykorzystanie narzędzia
  2. Tworzenie podstawowych raportów
    • Użycie kreatora do stworzenia pierwszego raportu
    • Tworzenie projektu dla raportu
    • Tworzenie definicji raportu
    • Definiowanie źródła danych
    • Definiowanie zbioru danych (DataSet)
    • Dodawanie elementu tabeli
    • Formatowanie wyglądu raportu oraz tabel
    • Grupowanie danych
    • Definiowanie podsumowań
    • Eksport I publikacja raportu
  3. Rozbudowa podstawowych raportów
    • Omówienie edytora wyrażeń
    • Dodawanie wyrażeń i funkcji
    • Parametryzacja raportów
     • Wybór jednej wartości
     • Wybór wielu wartości
     • Parametry wewnętrzne i ukryte
     • Wartości domyślne
    • Źródła współdzielone
    • Tworzenie wykresów
    • Interaktywne ukrywanie części raportów
    • Praca z macierzami
    • Dodawanie hiperłączy
     • Link do innego raportu
     • Zakładka do innego miejsca w raporcie
     • Link do strony www
     • Link do wysłania wiadomości e-mail
    • Dodawanie podraportów
    • Mapa dokumentu
  4. Importowanie raportów MS Access
    • Zapoznanie z raportami MS Access
    • Zaimportowanie raportu do nowego projektu
  5. Tworzenie modeli raportów
    • Tworzenie projektu dla modelu raportów
    • Definiowanie źródła danych
    • Definiowanie widoku źródła danych
    • Tworzenie definicji modelu raportu
     • Role
     • Folder
     • Jednostki
     • perspektywy
  6. Tworzenie raportów w Report Builder
    • Uruchamianie aplikacji
    • Sposoby tworzenia raportów
    • Tworzenie raportów za pomocą kreatora
    • Dostosowanie raportu
    • Opcje bezpieczeństwa
    • Podgląd I publikacja raportu
  7. Zarządzanie w Report Manager
    • Dostęp do portalu
    • Publikowanie raportów
    • Podstawowe ustawienia
    • Subskrypcja I harmonogramowanie raportów
    • Metody przetwarzania raportów

Czas trwania

2 dni szkoleniowe

Koszt

Szkolenie organizowane wyłącznie dla grup zamkniętych.

Metoda prowadzenia

Wykład i zajęcia praktyczne.

Wersja e-learningowa

Brak.

Do pobrania

Planowane realizacje

Subskrybuj nasz Newsletter

Otrzymasz dostęp do darmowych materiałów szkoleniowych
i nie przegapisz żadnej z istotnych naszych inicjatyw.