Zaproszenie do udziału w szkoleniu

„Routing w sieciach IPv6”

Cel szkolenia

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z zaawansowanymi zagadnieniami routingu w sieciach teleinformatycznych korzystających z protokołu IP w wersji 6. Tematyka szkolenia będzie obejmować omówienie zaawansowanych zagadnień związanych z protokołami routingu: OSPFv3, EIGRP dla IPv6, IS-IS dla IPv6 oraz MPBGP. W czasie zajęć laboratoryjnych kursanci zapoznają się również z konfiguracją wybranych protokołów routingu w sieciach IPv6.

Uczestnicy

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się uruchamianiem i utrzymaniem lokalnych sieci komputerowych. Adresatami kursu mogą być również osoby zawodowo związane z wdrażaniem technologii IP oraz integratorzy telekomunikacyjni.

Program

    1. RIPng
    2. OSPFv3
    3. EIGRP dla IPv6
    4. IS-IS dla IPv6
    5. MPBGP

Czas trwania

4 dni szkoleniowe

Koszt

4370 PLN + VAT

Metoda prowadzenia

Wykład i ćwiczenia laboratoryjne.

Wersja e-learningowa

Brak.

Do pobrania

Planowane realizacje