Zaproszenie do udziału w szkoleniu

„Rozwój i integracja technik TCP/IP i ATM”

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy w zakresie kluczowych aspektów funkcjonowania sieci transmisji danych, realizowanych z wykorzystaniem różnych technik, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki współpracy sieci TCP/IP i sieci ATM.

Uczestnicy

Szkolenie adresowane jest do:

 • pracowników pionu planowania i rozwoju sieci,
 • pracowników, którzy chcą się przekwalifikować lub podnieść swoją wiedzę w zakresie współczesnych technik sieciowych,
 • specjalistów ds. aktywizacji zawodowej,
 • handlowców przedsiębiorstw i sklepów branży elektronicznej,
  wszystkich osób zainteresowanych współczesnymi technikami sieciowymi.

Korzyści z udziału w szkoleniu

Uczestnicy szkolenia posiądą wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • Aktualnych tendencji rozwoju rynku usług telekomunikacyjnych,
 • Technik i protokołów sieci następnej generacji,
 • Integracyjnej architektury sieciowej,
 • Trunkingu ATM i realizacji przekazów internetowych,
 • Mechanizmów gwarantowania jakości oraz bezpieczeństwa świadczonych usług.

Program

  1. Wprowadzenie:
    • tendencje rozwojowe współczesnego rynku usług telekomunikacyjnych.
  2. Zestaw technik i protokołów sieci następnej generacji:
    • SDH,
    • ATM,
    • IP,
    • schematy VoATM i VoIP.
  3. Integracyjna architektura sieciowa:
    • komponenty warstwy dostępowej i tranzytowej,
    • styki z sieciami operatorów prywatnych,
    • obsługa transferów multimedialnych i internetowych.
  4. Trunking ATM, realizacje przekazów internetowych:
    • praktyczne realizacje,
    • znaczenie dla rozwoju warstwy sieciowej,
    • współpraca gigarouterów IP z węzłami sieci ATM.
  5. Mechanizmy gwarantowania jakości oraz bezpieczeństwa świadczonych usług:
    • nowoczesne realizacje warstwy adaptacyjnej (AAL),
    • schemat MPLS,
    • różnicowanie klas usługowych (DiffServ) (IntServ),
    • współpraca międzyoperatorska.

Czas trwania

2 dni szkoleniowe

Koszt

2130 PLN + VAT

Metoda prowadzenia

Szkolenie jest prowadzone metodami aktywnymi z wykorzystaniem dynamiki grupy. Klasyczny wykład zastępowany jest w miarę możliwości dyskusją lub rozmową kierowaną, z wykorzystaniem przypadków z bogatego doświadczenia trenerów. Podstawowe metody szkolenia to: wykład, instruktaż, pokaz, prezentacje multimedialne, ćwiczenia, samodzielna praca. Szkolenie prowadzone jest w taki sposób, aby maksymalnie wyuczyć praktycznych umiejętności, możliwych do natychmiastowego zastosowania.

Wersja e-learningowa

Brak.

Do pobrania

Planowane realizacje