Zaproszenie do udziału w szkoleniu

„SharePoint 2012 – programowanie”

Program szkolenia

  1. Wprowadzenie do platformy programistycznej SharePoint 2010
    • SharePoint 2010 jako platforma programistyczna
    • Hierarchia obiektów SharePoint 2010
    • Praca z obiektami SharePoint 2010
  2. Korzystanie z narzędzi programistycznych SharePoint 2010
    • Tworzenie witryn programu SharePoint przy użyciu SharePoint Designer 2010
    • Tworzenie rozwiązań SharePoint za pomocą programu Visual Studio 2010
    • Tworzenie i wdrażanie rozwiązań dla SharePoint 2010
  3. SharePoint 2010 Web Parts
    • Standard Web Parts
    • Connected Web Parts
    • Visual Web Parts
  4. Praca z obiektami programu SharePoint na serwerze
    • Praca programistyczna z witrynami SharePoint
    • Praca programistyczna z listami programu SharePoint
    • Praca programistyczna z danymi list programu SharePoint
  5. Tworzenie odbiorników zdarzeń i ustawień aplikacji
    • Tworzenie odbiorników zdarzeń
    • Praca programistyczna z Web.config
  6. Tworzenie rozwiązań za pomocą usług Business Connectivity Services
    • Usługi Business Connectivity Services
    • Rozwój zewnętrznych typów zawartości i list za pomocą SharePoint Designer
    • Projektowanie usług Business Connectivity Services przy użyciu Visual Studio 2010
  7. Rozwój SharePoint 2010 Workflow
    • Tworzenie workflow z SharePoint Designer
    • Tworzenie workflow z Visual Studio 2010
  8. Praca z Client-Based API dla SharePoint 2010
    • Omówienie obiektów modelu klienta SharePoint 2010
    • Praca z obiektami modelu klienta .NET SharePoint 2010
  9. Opracowanie interaktywnych interfejsów użytkownika
    • Tworzenie pozycji menu i elementów sterujących wstążki
    • Tworzenie dialogów
  10. Tworzenie aplikacji Silverlight w SharePoint
    • Tworzenie aplikacji Silverlight dla SharePoint 2010
    • Wdrażanie i debugowania aplikacji Silverlight dla SharePoint 2010
  11. Wykorzystanie piaskownicy
    • Piaskownica i użytkownicy
    • Ograniczenia w piaskownicy
  12. Praca z profilami serwera i taksonomii w SharePoint 2010
    • Profile użytkownika
    • Taksonomie
  13. Tworzenie rozwiązań Content Management
    • Tworzenie rozwiązań Enterprise Content Management
    • Tworzenie rozwiązań Web Content Management

Czas trwania

2 dni szkoleniowe

Koszt (brutto)

Szkolenie organizowane wyłącznie dla grup zamkniętych.

Metoda prowadzenia

Wykład i zajęcia praktyczne.

Wersja e-learningowa

Brak.

Do pobrania

Planowane realizacje

Subskrybuj nasz Newsletter

Otrzymasz dostęp do darmowych materiałów szkoleniowych
i nie przegapisz żadnej z istotnych naszych inicjatyw.