Zaproszenie do udziału w szkoleniu

„Sieci dostępowe xPON”

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom kompleksowej wiedzy w zakresie optycznych technik dostępowych – systemów xPON.

Uczestnicy

Szkolenie adresowane jest do:

 • pracowników pionu planowania i rozwoju sieci,
 • pracowników, którzy chcą się przekwalifikować lub podnieść swoją wiedzę w zakresie techniki xDSL i FITL,
 • specjalistów ds. aktywizacji zawodowej,
 • handlowców przedsiębiorstw i sklepów branży elektronicznej,
 • wszystkich osób zainteresowanych współczesnymi technikami dostępowymi.

Korzyści z udziału w szkoleniu

Uczestnicy szkolenia posiądą wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • Architektury, protokołów i funkcji operacyjnych sieci dostępowych,
 • Konfiguracji, modelu odniesienia, normalizacji i funkcji systemów optycznych,
 • Najbardziej istotnych aspektów schematów BPON i GPON.

Program

 1. Wprowadzenie:
   • architektura sieci dostępowych,
   • organizacja zasobów,
   • protokoły i funkcje operacyjne.
 2. Systemy optyczne:
   • konfiguracje sieciowe,
   • model odniesienia,
   • normalizacja i uwarunkowania systemowe.
 3. Schemat BPON:
   • normalizacja i uwarunkowania systemowe,
   • specyfikacja warstwy fizycznej,
   • poziom zbieżności transmisji
   • mechanizm pozycjonowania,
   • funkcje OAM.
 4. Standard GPON:
   • architektura i konfiguracje,
   • poziom PMD,
   • warstwa konwergencji,
   • specyfikacja interfejsu zarządzania i sterowania ONT.

Czas trwania

2 dni szkoleniowe

Koszt

2670 PLN + VAT

Metoda prowadzenia

Szkolenie jest prowadzone metodami aktywnymi z wykorzystaniem dynamiki grupy. Klasyczny wykład zastępowany jest w miarę możliwości dyskusją lub rozmową kierowaną, z wykorzystaniem przypadków z bogatego doświadczenia trenerów. Podstawowe metody szkolenia to: wykład, instruktaż, pokaz, prezentacje multimedialne, ćwiczenia, samodzielna praca. Szkolenie prowadzone jest w taki sposób, aby maksymalnie wyuczyć praktycznych umiejętności, możliwych do natychmiastowego zastosowania.

Wersja e-learningowa

Brak.

Do pobrania

Planowane realizacje