Zaproszenie do udziału w szkoleniu

„Sieci Ethernet”

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z technologią ethernet zarówno w rozwiązaniach dla sieci LAN jak i WAN. Omówione też zostaną kluczowe zagadnienia związane z routingiem w sieciach IP.

Uczestnicy

Szkolenie adresowane jest do:

 • dostawców i sprzedawców usług internetowych,
 • techników, inżynierów telekomunikacji z kadry kierowniczej i zarządzania oraz ze służb: rozwojowych, projektowych, inwestycyjnych, inżynierii ruchu i eksploatacji urządzeń i sieci
 • wszystkich osób zainteresowanych nowoczesnymi sieciami i technologiami internetowymi

Program

 1. Dzień pierwszy – Ethernet w sieciach lokalnych
  1. Teoria (4 godziny lekcyjne):
   1. Podstawowe informacje o standardach ethernetu stosowanych w sieciach lokalnych
   2. Urządzenia i zasady projektowania sieci ethernetowych
   3. Podstawowe pomiary sieci
   4. Wirtualne sieci lokalne (VLAN) oraz protokoły wspomagające
  2. Praktyka (4 godziny lekcyjne):
   1. Konfiguracja wirtualnych sieci lokalnych (VLAN) na przełącznikach firmy Cisco Systems
   2. Zapewnienie komunikacji pomiędzy sieciami lokalnymi (inter-VLANruting)
 2. Dzień drugi – Ethernet w sieciach miejskich i rozległych
  1. Teoria (3 godziny lekcyjne):
   1. Standardy zapewniające wykorzystania Ethernetu w sieciach miejskich i rozległych: IEEE 802.1ad, IEEE 802.1ah oraz MSTP dla sieci METRO
   2. Standardy i rozwiązania proponowane przez MEF (Metro Ethernet Forum)
  2. Praktyka (5 godzin lekcyjnych):
   1. Konfiguracja i szczegółowa analiza fragmentu przykładowej sieci miejskiej
 3. Dzień trzeci – ruting w sieciach IP
  1. Teoria (3 godziny lekcyjne):
   1. Projektowanie adresacji w sieciach IP (podsieci, sumowanie/agregacja)
   2. Ruting statyczny i podstawowe informacje o protokołach RIP oraz OSPF
  2. Praktyka (5 godzin lekcyjnych):
   1. Konfiguracja i szczegółowa analiza fragmentu przykładowej sieci zbudowanej z ruterów lub przełączników warstwy trzeciej

 

Czas trwania

3 dni szkoleniowe

Koszt

3470 PLN + VAT

Metoda prowadzenia

Autorskie połączenie wykładów, ćwiczeń i przede wszystkim praktycznych warsztatów.

Wersja e-learningowa

Brak.

Do pobrania

Planowane realizacje