Zaproszenie do udziału w szkoleniu

„Sieci MPLS/GMPLS”

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest szczegółowe przedstawienie technologii MPLS i GMPLS oraz możliwymi jej zastosowaniami w sieciach przewodowych i bezprzewodowych. Uczestnicy szkolenia zapoznają się architekturą sieci MPLS oraz budową i konfiguracją urządzeń MPLS. Szczególna uwaga zwrócona jest na zastosowania MPLS do realizacji wirtualnych sieci prywatnych warstwy trzeciej i drugiej oraz na wykorzystanie MPLS w sieciach bezprzewodowych.

Uczestnicy

Adresatami kursu są przede wszystkim osoby zawodowo związane z wdrażaniem technologii i nowych usług w sieciach IP/MLS oraz integratorzy telekomunikacyjni. Szkolenie przeznaczone jest także dla osób zajmujących się utrzymaniem sieci korzystających z protokołu IP.

Program

  1. Porównanie komutacji kanałów, komutacji pakietów, wirtualnej komutacji kanałów oraz techniki komutacji etykiet
  2. Terminologia MPLS (etykieta, LSR, LSP, FEC)
  3. Typy etykiet; MPLS vs. GMPLS
  4. Architektura sieci MPLS
  5. Architektura i elementy funkcjonalne urządzeń MPLS
  6. Protokoły sygnalizacyjne dla sieci MPLS: LDP, RSVP-TE
  7. Mechanizmy zapewnienia QoS w MPLS, współpraca z IntServ i DiffServ
  8. Tworzenie wirtualnych sieci prywatnych warstwy trzeciej z wykorzystaniem technologii MPLS
  9. Tworzenie wirtualnych sieci prywatnych z wykorzystaniem technologii MPLS (AToM)
  10. Sieci Metro/Carrier Ethernet w technologii MPLS
  11. Mobile Backhaul

Czas trwania

5 dni szkoleniowych

Koszt

5370 PLN + VAT

Metoda prowadzenia

Wykład i ćwiczenia laboratoryjne.

Wersja e-learningowa

Brak.

Do pobrania

Planowane realizacje