Zaproszenie do udziału w szkoleniu

„Sieci Następnej Generacji – NGN”

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat kluczowych zagadnień dotyczących Sieci Następnej Generacji.

Uczestnicy

Szkolenie adresowane jest do:

 • pracowników pionu planowania i rozwoju sieci,
 • pracowników, którzy chcą się przekwalifikować lub podnieść swoją wiedzę w zakresie sieci NGN,
 • specjalistów ds. aktywizacji zawodowej,
 • handlowców przedsiębiorstw i sklepów branży elektronicznej,
 • wszystkich osób zainteresowanych sieciami NGN.

Korzyści z udziału w szkoleniu

Uczestnicy szkolenia posiądą wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • Możliwości i ograniczeń współczesnych technologii telekomunikacyjnych,
 • Typowych usług NGN,
 • Znaczenia gwarantowania jakości i bezpieczeństwa usług,
 • Scenariusza etapowego wdrażania siecie NGN,
 • Zintegrowanego zarządzania sieciami NGN,
 • Współpracy NGN z sieciami GSM, UMTS oraz WLAN,
 • Atrakcyjnych obszarów zastosowania sieci NGN.

Program

  1. Znaczenie technik pakietowych, motywacje wdrażania rozwiązań realizujących filozofię NGN,
  2. Możliwości i ograniczenia współczesnych technologii,
  3. Typowe usługi NGN,
  4. Znaczenie gwarantowania jakości i bezpieczeństwa usług,
  5. Scenariusz etapowego wdrażania NGN,
  6. Zintegrowane zarządzanie sieciami NGN,
  7. Współpraca NGN z siecią klasyczną, GSM i UMTS oraz systemami WLAN,
  8. Atrakcyjne obszary zastosowań NGN, uzasadnienia ekonomiczne, strategie wdrożeń, perspektywy ewolucji technologicznej oraz usługowej.

Czas trwania

2 dni szkoleniowe

Koszt

2130 PLN + VAT

Metoda prowadzenia

Szkolenie jest prowadzone metodami aktywnymi z wykorzystaniem dynamiki grupy. Klasyczny wykład zastępowany jest w miarę możliwości dyskusją lub rozmową kierowaną, z wykorzystaniem przypadków z bogatego doświadczenia trenerów. Podstawowe metody szkolenia to: wykład, instruktaż, pokaz, prezentacje multimedialne, ćwiczenia, samodzielna praca. Szkolenie prowadzone jest w taki sposób, aby maksymalnie wyuczyć praktycznych umiejętności, możliwych do natychmiastowego zastosowania.

Wersja e-learningowa

Brak.

Do pobrania

Nadchodzące wydarzenia