Zaproszenie do udziału w szkoleniu

„Sieci wielousługowe
zbudowane z przełączników”

Cel szkolenia

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z zasadami budowy współczesnych sieci lokalnych i kampusowych zbudowanych z przełączników. Tematyka szkolenia obejmuje omówienie, zarówno podstawowych (STP/RSTP), jak i zaawansowanych (MSTP, VRRP), protokołów stosowanych w sieciach przełączanych. Prawie połowa zajęć realizowana jest w formie ćwiczeń laboratoryjnych w czasie których kursanci zapoznają się również z konfiguracją wybranych protokołów w urządzeniach firmy Cisco Systems.

Uczestnicy

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się uruchamianiem i utrzymaniem sieci komputerowych. Adresatami kursu mogą być również osoby zawodowo związane z wdrażaniem technologii IP oraz integratorzy telekomunikacyjni.

Program

  1. Wprowadzenie do zagadnień projektowania nowoczesnych sieci lokalnych
  2. Rola przełącznika w nowoczesnych sieciach komputerowych
  3. Wirtualne sieci lokalne (VLAN/PVLAN): Znakowanie ramek (802.1q), protokoły VTP i GVRP, routing pomiędzy wirtualnymi sieciami lokalnymi
  4. Protokoły drzewa rozpinającego (STP, RSTP, MSTP)
  5. Przełączanie wielowarstwowe (MLS-Multilayer Switching, w tym Route Procesor i CEF)
  6. Zagadnienia zapewnienia nadmiarowości i równoważenia ruchu (Etherchannel, HSPRP, VRRP, GLBP)
  7. Konfiguracja przełączników i routerów firmy Cisco Systems: konfiguracja VLANów, konfiguracja protokołów drzewa rozpinającego, konfiguracja trunków i przełączania pomiędzy sieciami VLAN, konfiguracja protokołu HSRP

Czas trwania

2 dni szkoleniowe

Koszt

2130 PLN + VAT

Metoda prowadzenia

Wykład i ćwiczenia praktyczne.

Wersja e-learningowa

Brak.

Do pobrania

Planowane realizacje

Subskrybuj nasz Newsletter

Otrzymasz dostęp do darmowych materiałów szkoleniowych
i nie przegapisz żadnej z istotnych naszych inicjatyw.