Zaproszenie do udziału w szkoleniu

„Standardy krajowe i międzynarodowe
elementów i podsystemów optycznych”

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy w zakresie: krajowych i międzynarodowych standardów dotyczących parametrów kabli światłowodowych oraz światłowodowych elementów czynnych i biernych, problemów związanych z pomiarami i badaniem elementów składowych podsystemu światłowodowego, prowadzonych prac normalizacyjnych w krajach EU (m.in. w Polsce) związanych ze standaryzacją elementów podsystemów optycznych.

Uczestnicy

Szkolenie adresowane jest do:

 • pracowników zajmujących się problematyką wdrażania systemów optycznych,
 • pracowników, którzy chcą się przekwalifikować lub podnieść swoją wiedzę w zakresie normalizacji techniki światłowodowej,
 • specjalistów ds. aktywizacji zawodowej,
 • handlowców przedsiębiorstw i sklepów branży elektronicznej,
 • wszystkich osób zainteresowanych współczesnymi technikami światłowodowymi i normalizacją.

Korzyści z udziału w szkoleniu

Uczestnicy szkolenia posiądą wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • Krajowych i międzynarodowych standardów dotyczących parametrów światłowodu,
 • Charakterystyki elementów czynnych i biernych,
 • Standardów dotyczących parametrów elementów podsystemów optycznych,
 • Kluczowych problemów pomiaru i badań elementów podsystemów optycznych,
 • Istotnych inicjatyw normalizacyjnych w krajach EU i w Polsce.

Program

  1. Analiza standardów krajowych i międzynarodowych dotyczących parametrów światłowodu,
  2. Charakterystyka elementów czynnych i biernych,
  3. Analiza standardów dotyczących parametrów elementów podsystemów optycznych,
  4. Problemy pomiaru i badań elementów podsystemów optycznych,
  5. Charakterystyka inicjatyw normalizacyjnych w krajach EU i w Polsce.

Czas trwania

2 dni szkoleniowe

Koszt

2130 PLN + VAT

Metoda prowadzenia

Szkolenie jest prowadzone metodami aktywnymi z wykorzystaniem dynamiki grupy. Klasyczny wykład zastępowany jest w miarę możliwości dyskusją lub rozmową kierowaną, z wykorzystaniem przypadków z bogatego doświadczenia trenerów. Podstawowe metody szkolenia to: wykład, instruktaż, pokaz, prezentacje multimedialne, ćwiczenia, samodzielna praca. Szkolenie prowadzone jest w taki sposób, aby maksymalnie wyuczyć praktycznych umiejętności, możliwych do natychmiastowego zastosowania.

Wersja e-learningowa

Brak.

Do pobrania

Planowane realizacje

Subskrybuj nasz Newsletter

Otrzymasz dostęp do darmowych materiałów szkoleniowych
i nie przegapisz żadnej z istotnych naszych inicjatyw.